Byaelva

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Laksefisker Ole Kristiansen (f. 1854) ved Byaelva, hvor han var roer i 45 somre.

Byaelva er ei elv i nåværende Steinkjer kommune (tidligere Stod kommune og seinere Egge kommune) i Nord-Trøndelag fylke. Byaelva danner et tre kilometer langt avløp fra Snåsavatnet som er fylkets største og landets 6. største innsjø. Snåsavassdraget omfatter 1540 kvadratkilometer. Fra Snåsavatnet er det et stryk med 1 meter fall ved Sunnan. Det er Sundfossen som renner ut i Fossemvatnet. På Fossem dannes ei lita elv som renner ut i Reinsvatnet, som i andre enden danner Byafossen, som har et fall på 12,5 meter. Byalva er utbygd med to mindre kraftverk; Sundfossen og Byafossen. Byaelva løper sammen med elva Ogna nordøst for bykjernen og renner som Steinkjerelva ut i Beitstadfjorden.

Kjent lakseelv

Elva er kjent som ei god lakseelv, noe de tilreisende engelske adelsmenn og offiserer før og etter 1. verdenskrig visste å sette stor pris på. Fiskerne var da gjerne innkvartert enten på By gård eller Hegge gård. De gode fiskehølene i elva fikk selvsagt egennavn. Byaelva kan skilte med fiskeplasser som Jubilee, Fruens plass, The Swirls, Riiskastet, Oberstplass, Øvre Helge, Møllenhull, Ratvålstokka og Bommen.

Fiskerettighetene ble søkt ivaretatt med nennsom hånd i denne perioden, og det var ansatt roere som benyttet spesielt konstruerte lakse-elvebåter. På Byafossen har man fortsatt minner fra denne tiden – i form av vegnavn som Roarvegen og Klepparvegen – til minne om disse aktverdige yrkene. Det var gjerne husmenn eller deres sønner som ivaretok tradisjonen med å være roar eller kleppar. De to best kjente blant dem var brødrene John og Ola Kristiansen, som også var de som opprinnelig sto for fangst av stamfisk til det som seinere ble kalt Fiskarhuset – et klekkeri for laks som ble opprettet av den engelske kaptein Molyneux, en av de mest ihuga offisersfiskere i Byaelva.

De mange husmenn under By – og Hegge var «like hendt» med den flotte fisken, og forlangte at det ikke måtte serveres laks til middag mer enn 4 dager i uka.

Tjuvfiske

En yndet sport blant ungdom, men også mer voksne karer, ble i mellomkrigsåra og etter 2. verdenskrig et rimelig stort problem for proprietærene på By og Hegge. Mang en skikkelig god historie om denne sporten, som kanskje også var en godt utviklet form for matauk under ellers særs trange kår, går fortsatt på folkemunne. Noen har tilmed skrevet ned egne erfaringer om foreteelsene, men de virker enten å være utbroderte eller også noe pyntet på.

Kilder

  • Groven, Gunnar: Ved Byafossen i fjern og nær fortid, Steinkjer 2000 ISBN: 82-992791-1-9,ib.
  • Haugen, Øivind: (Trykkfeil i boka – forfatteren het Eivind Haugen) Fisk, fisking, fiskere : sett med roerens øyne : erindringer omkring sportsfisket i Byaelva og Ogna. Trondheim 1958
  • Haugen, Øyvind: (Trykkfeil i boka – forfatteren het Eivind) ”En keiserlig fisketur som Ola forpurret” i Årbok for Egge historielag 2006, Steinkjer 2006
  • Steinkjerleksikonet

Koordinater: 64.03209° N 11.52035° Ø