Ogna (Steinkjer)

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Tømmerfløytere i Ogna.
Foto: Ogndal historielags fotoarkiv

Ogna er ei elv i Steinkjer kommune. Fra kildeområder omkring Roktsjøen i Snåsa kommune (304 moh.) nordøst i vassdraget renner elva 64 km gjennom store skogstrakter før det renner sammen med Byaelva ca. 1 km fra Steinkjer sentrum. Her dannes Steinkjerelva 2 kilometer ovenfor dennes utløp i Beitstadfjorden.

De største sideelvene er Tverråa, Sørrokta og Lauva. Tverråa drenerer de nordligste delene av feltet og renner sammen med Rokta ca 10 km nedenfor Roktsjøen. Sørrokta kommer inn fra øst ca 3 km nordøst for Skjølågrinda og drenerer Lustadvatnet og Mokkavatnet som begge ligger i en del av Steinkjer som utgjorde gamle Ogndal kommune. Ved Myr renner Lauva inn fra sør og drenerer de sørlige myrområdene av vassdraget med bl.a. Lauvvatnet (391 moh) som er i en del av Steinkjer kommune som tidligere var Sparbu kommune.

Fosser

Elva renner rolig i øvre og midtre deler av Roktdalen. En rekke vatn og mindre tjern ligger på hver side av elva. I nedre del av Roktdalen blir den til dels smal og stri. Ca 1 km før den løper sammen med Sørrokta ligger Fuldalsfossen. Over de 30 km fra Roktsjøen til samløpet med Sørrokta har elva et samlet fall på 134 m. Fra Sørrokta til utløpet faller elva bare 170 m. Der den renner over fast fjell, danner den fosser. Fire fosser på denne strekningen utgjør en vesentlig del av fallet. Størst er Havdafoss (98 m), utbygd med Støafoss kraftstasjon (0,7 MW).

Tømmerfløyting

Fra «tidenes morgen» har det vært fløytet tømmer i Ogna. De mange fløyterlaga ble etter hvert en «saga blott», men de mange og godslig utseende kraftkarene huskes enda, da særlig av menn som nå (2008) er kommet over konfirmasjonsalderen. Det var elva som fraktet verdiene fra de store skogene øverst i dalførene. Mennene som sto for handteringa av rikdommen ble nok verken rike eller berømte for sitt virke, men de gjorde et uutslettelig inntrykk på «gutkvælpan» som ofte i smug fulgte med på den vågale ferden ned mot de mange sagbrukene i bunnen av Beitstadfjorden - etter at Ogna hadde forent seg med Byaelva litt ovafor Guldbergaunet. Tømmerfløterne arbeidet i lag som var sammensatt av de som eide skogen der tømmeret kom fra eller oppkjøperne av tømmeret. Tømmerfløyting i Ogna og Byaelva opphørte litt inn på 1960-tallet.

God lakseelv

Rotenonbehandling i Ogna i 2008.
Foto: Morten Stene

Ogna var tidligere en god lakseelv (utbygd med tre laksetrapper). Etter stadige mislykkete behandlinger med rotenon fra 1993 har den fortsatt vært infisert med lakseparasitten Gyrodactylus. Siste rotenonbehandling skjedde 4. oktober 2008. Vassdraget har en betydelig produksjon av innlandsfisk i de mange store vannene.