Bygdesaga på Solberg (Skedsmo)

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Bygdesaga på Solberg i Skedsmo var ei oppgangssag som ble oppført i Ringdalsbekken i 1836 av Knud Jacobsen på Vestre Solberg, men en flom ødela sagbruket. Et nytt sagbruk med ett sagblad ble satt opp lenger nede i bekken av Poul Syversen på Østre Solberg. Her var vannfallet ubetydelig, og det kunne bare skjæres 16 tylfter bord i den årlige flomtida. I tillegg hadde Knud Jacobsen rett til å skjære fem tylfter årlig fordi han eide halve vannfallet. Hvor lenge sagbruket var i bruk, er usikkert. Saga var en flomsag som var i drift i flomperioden om våren og i større regnværsperioder om høsten.

Litteratur