Christian Kruse

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Christian Kruse (født 1636, død 1699 i København) var amtmann i Nordlands amt.

Han var sønn av landkommissær Jørgen Kruse (d. 1666) og Beate Jochumsdatter Bülow (1609–1657). Hans fetter Jacob Bülow til Åker (Vang på Hedmarken) ble gift med Anne Catharina Samuelsdatter Trane: se Thrane (slekt).

Kruse ble forlovet med Sophie Amalie Ovesdatter Brockenhuus, som døde før bryllupet den 22. april 1681 i Hamburg, datter av offiser og senere oberstløytnant og sjef for rosstjenesten i Norge Ove Brockenhuus og Sophie Spang: se Brockenhuus.

Men deretter ble han 1. gang virkelig gift med Anne Sophie Brockenhuus (1652 Ullerup gods, Galtrup, Morsø Nørre H., Thisted—etter 25. okt. 1690, 38 år gammel), dtr. av Sivert B. og Helvig Ulriksdatter Sandberg.

Den 11. august 1693 ble han så virkelig gift for andre gang med Maren Jacobsdatter von Lossow (adlet 1681 v. Lossow) (1639–1697), datter av offiser og borger i København Jacob Nielsen (1604-64) og Cathrine (von) Andersen til Klægsbøl (Klixbüll) og Ristrup.

Kruse ble hoffjunker i 1667 og forskjærer i 1669. I 1667 fikk han rang av kammerjunker. Han var amtmann i Nordlands amt fra 1686 til 1691.

Litteratur

  • Weidling, Tor: Eneveldets menn i Norge: Sivile sentralorganer og embetsmenn 1660–1814. Riksarkivaren. Oslo. 2000. Digital versjonNettbiblioteket, s. 222. Ekteskapene korrigeres - i forhold til Weidlings sammensmeltning av to forskjellige Brockenhuus’er (sammenblandingen foreligger ikke i Danmarks Adels Aarbogs Brockenhuus-stamtavle av 1962, om enn visse dødsår der er gale, som også rekkefølgen av forholdene) - diverse steder på nettet, bl.a. her (se dessuten mere om dette under REVISJONSHISTORIKK for «Christian Kruse»: versjon av 17. des. 2019 kl. 21:34 ved Axel Scheel):
  • Finn Holbek
  • Danmarks Adels Aarbog 1906, s. 500.