Brockenhuus

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Brockenhuus

C.C. Brockenhuus

er en dansk adelsslekt som på 1500- og 1600-tallet hadde to linjer i Norge. Det første medlemmet av slekta vi kjenner er Gotschalck Brockenhuus, som er nevnt i 1397. Hovedgrenen ble delt i flere linjer; Brockenhuus von Løwenhielm og Brockenhuus-Schack. Det var også en yngre gren som gjennom Rigborg Brockenhuus og Fredrik Rosenkrantz er stamforeldre til slekta RosenkrantzRosendal baroni.

Den ene av de norske linjene stamma fra Henrik Brockenhuus til Søndergårde (d. 1529). Fra denne stamma linja Brockenhuus von Løwenhielm, som døde ut i 1965. Linja Brockenhuus-Schack eksisterer fremdeles, og ble i 1822 opptatt i den danske grevestand.

Kjente medlemmer av slekta

I denne oversikten prioriteres personer med tilknytning til Norge, men andre kan også bli tatt med for å gi et mer helhetlig bilde. Det lenkes da ikke til artikkel om personen. Enkelte personer som ikke bar navnet Brockenhuus er tatt med, i de tilfeller der de er bindeledd til en yngre gren av slekta. Noen er også tatt med flere ganger i oversikten, der linjene krysser hverandre.

 • Gotschalck Brockenhuus (nevnt 1397).
  • Johan Brockenhuus (1410–1463). Gift 1. gang med Tove Bild til Ravnholt; gift 2. gang med Birthe Clausdatter Rantzau av Aagaard.
   • Av I: Peder Brockenhuus til Volderslevgård (Odense herred) og Lerbæk (Tørrild herred), var 1494 riksråd.
    • Av II: Mikkel Brockenhuus til Bramstrup og Damsbo (+ 1555), førte under Peder Skrams sykdom overbefalingen over flåten i Grevefeiden, 1538-45 lensmann på Nyborg.
     • Frands Brockenhuus til Bramstrup og Lykkesholm (1518-69 Halmstad), 1562 riksråd og lensmann på København slott m.m.
     • Jacob Brockenhuus til Damsbo (1521-77), lensmann div. steder, 1562 admiral.
      • Eiler Brockenhuus til Damsbo, Nakkebølle og Hellerup (1548-). Kjent for sine mange kalenderopptegnelser om den danske adel. Gift 1. gang i 1574 i Odense med Berte Friis av Hesselager (1549-82); gift 2. gang i 1584 på Nakkebølle med Anne Bille (1564-1640).

Kilder