Christian Mørch

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Gaaserudgården, bygget på oppdrag av Christian Mørch etter bybrannen i 1830.

Christian Mørch el. Knud Christian Mørch (17891869), grosserer og kjøpmann i Fredrikstad. Fredrikstads ordfører i 1839. Han var sønn av skipsreder og grosserer Lars Mørch, en av Fredrikstads rikeste menn på begynnelsen av 1800-tallet, og hans hustru Maren Maria Holst. Christian ble også en av byens ledende kjøpmenn og av de rikeste menn i byen. Han innehadde en rekke verv i byen, blant annet hospitalsforstander, branninnspektør og ordfører. Han var gift to ganger, først med Dorothea Krefting. Hun døde i 1838 og de hadde 12 barn sammen. Han giftet seg siden med Jacobine Schetlig, og fikk 9 barn med henne.

Christian Mørch kjøpte i 1810 en stor to-etasjes murbygning i åttende kvartal av krigsråd Hans Siewers. Dette var en av de største og flotteste gårder i byen. Under kong Karl Johans besøk i Fredrikstad 28. april 1828 holdt Christian Mørch et stort selskap for kongen i den store salen i sin privatgård. Middagen som besto av fjorten retter og kostet mer enn halvparten av det byen brukte på fattigvesenet i et helt år!

Denne gården brant ned i bybrannen i 1830, men ble gjenoppbygd av Christian Mørch etter det. Den bærer idag navnet Gaaserudgården etter en senere eier. Men selv om grosserer Mørchs gård var staselig var ikke omgivelsene de beste. I en rapport fra Sundhetskommisjonen i 1832 beskrives kloakkrennen i Torvgaten utenfor Mørchs hus. Den munnet ut ved Mellomporten, rett utenfor huset, men stoppet i vollen. Her hopet alt seg opp, inntil det ble en veldig regnskyll som kunne vaske det ut i elven.

Christian Mørch hadde hatt mange ombud og kommunale verv i Fredrikstad. Han hadde vært overformynder, hospitalsforstander, branninnspektør og i 1839 ble han valgt til byens ordfører, da forgjengeren nektet gjenvalg. Dårlige konjunkturer for handelen inntraff derimot i 1830-årene, og i 1841 gikk han fallitt. Han slet økonomisk i mange år, men i 1850-årene begynte han så smått med trelasthandel igjen. I 1859 ble han utnevnt til vare-, veksel- og skipsmegler i Fredrikstad, en stilling han hadde til sin død i 1869.

Kilde

Eksterne lenker