Åttende kvartal i Gamlebyen

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Torvgaten 57 med guide fra turistkontoret.
Foto: Fra Nasjonalbiblioteket (1966).

Åttende kvartal i Gamlebyen i Fredrikstad avgrenses av Toldbodgaten i vest, Voldportgaten i nord, Kirkegaten i øst og Torvgaten i sør. Bygningene i kvartalet er stort sett oppført etter bybrannen i 1830 som fullstendig raserte kvartalet. Kvartalet ble også totalskadd under brannen i 1764.

I kvartalet finner vi flere av de staseligste murgårdene i byen, som Bullgården, Gaaserudgården og Det gamle rådhuset ved torvet. I tillegg finner vi gården hvor organisasjonen PLUS i mange år hadde utsalg, og hvor PLUS-skolen holder til idag.

Åttende kvartal før bybrannene

Før bybrannen i 1764 gir åttende kvartal inntrykk av å ha vært et av byens mer fasjonable. På hjørnet Toldbogdaten/Torvgaten lå gården til vinhandleren og byens desidert rikeste mann i 1760-årene, Lorentz Koch. Nabogården, hvor Aanen Paus og Peter Bull senere bodde, var eid av en fr. Holm (trolig enken etter toller Jens Holm).

Mot torvet og Kirkegaten lå to to-etasjes tregårder som også var eid av representanter for byens høyere borgerskap. På hjørnet Voldportgaten/Kirkegaten lå den store gården til Iver Henriksen Stabel. Han var av byens rikeste trelasthandlere, men gikk fallitt og ble satt i gjeldsfengsel i 1759. Mot torvet, hvor Det gamle rådhuset ligger idag, lå gården til handelsmann, trelasthandler og skipsreder Mathias Munch. I brannen i 1764 anslo han sine tap til nesten 10.000 riksdaler. Der Holtsmarkgården ligger pr. 2008, lå en gård eid av Lars Hansen Tyrholm, sønn av Hans Larsen Tyrholm som var en av byens storkjøpmenn.

I perioden frem mot bybrannen i 1830 var åttende kvartal fremdeles et av byens beste. Mot elven oppførte sogneprest Poul Rønn en stor murgård. Den ble senere overtatt av krigsråd Hans Siewers, før den i 1810 ble kjøpt av Christian Mørch. Nord for den lå Peter Bulls to gårder. I 1784 stod det nye rådhuset klart, det gikk også med i brannen, men ble gjenoppført på sine gamle murer. Brannen i 1830 startet i åttende kvartal, i uthuset til kaptein Grüner i Voldportgaten. Selv om hele kvartalet ble skadet, kunne mye av murverket i gårdene i Toldbodgaten gjenbrukes, slik at husrekken mot elven fremdeles fremstår noe likt det den gjorde før brannen.

Kvartalets bygninger

Gaaserudgården

Gaaserudgården, Torvgaten 57A med fasade mot Toldbodgaten, ligger i Gamlebyen i Fredrikstad. Bygningen er oppført etter bybrannen i 1830. Gården som brant i 1830 var oppført etter brannen i 1764, og den nye gården ble reist på restene av denne. Bygningen ble gjenoppført av grosserer Christian Mørch. Gaasrudgården er en stor to-etasjes murbygning i empirestil. Hovedfasaden mot elva er symmetrisk oppbygget, og har et markert midtparti. Vinduene i midtpartiet har en mer dekorert innramning enn vinduene ellers i gården. Mot Torvgaten har bygningen et halvvalmet tak.

Bullgården

Bullgården, Toldbodgaten 37, ligger i Gamlebyen i Fredrikstad. Gården ble oppført etter bybrannen i 1764, og stod ferdig i 1767. Byggherre var kjøpmann Aanen Paus. I 1775 kjøpte kjøpmann Peter Bull gården og hadde her sin meget standsmessige bolig og det er etter ham gården har sitt navn.

Den gamle prestegården

Prestegården, Voldportgaten 69, ligger i Gamlebyen i Fredrikstad. Bygningen er oppført etter bybrannen i 1830, trolig for P.J. Kjerulf som eide gården fra 1835 til 1842. Kapteinvagtmester Jens Lemmich Dahl eide gården fra 1842 til 1855 da Fredrikstad by kjøpte den som ny bolig for sognepresten. Den erstattet Tamburgården i Færgeportgaten, som hadde tjent som byens sogneprestbolig fra den var oppført.

Det gamle rådhuset på Kongens torv

Det gamle rådhus, Kirkegaten 27, ligger ved Kongens torv i Gamlebyen i Fredrikstad. Det ble oppført i etter bybrannen i 1764 og stod ferdig i 1784. Bygningen ble skadet i brannen i 1830, men gjenoppbygd. Den fungerte som byens rådhus frem til 1864, da Det nye rådhus i fjerde kvartal stod ferdig.

Holtsmarkgården ved Kongens torv

Holtsmarkgården, Torvgaten 59, ligger i åttende kvartal i Gamlebyen. Gården er oppført en gang mellom 1830 og 1841 for kjøpmann Christian Mørch. Den er en to-etasjes bygning med halvvalmet tak med front mot Kongens torv. Den er oppført i en enkel klassisistisk stil med en markert gesims.

Kilder


Gamlebyen i Fredrikstads kvartaler
Nulte · Første · Andre · Tredje · Fjerde · Femte · Sjette · Syvende · Åttende · Niende
Tiende · Ellevte · Tolvte · Trettende · Fjortende · Femtende

Koordinater: 59.20364° N 10.95273° Ø