Ellevte kvartal i Gamlebyen

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Kommandantgårdens hage i 11. kvartal på venstre side av bildet.
Foto: J.H. Küenholdt A/S (1920-1930).

Ellevte kvartal i Gamlebyen i Fredrikstad avgrenses av Toldbodgaten i vest, Færgeportgaten i nord, Kirkegaten i øst og Voldportgaten i sør. Her finner vi flere bygninger oppført etter bybrannen i 1830, men flere av bygningene mot elven er oppført på langt eldre kjellere. .

Av de mest fremtredende bygningene i kvartalet er Kommisjonsgården, Binggården og Thiisgården eller Villa Glommen. Bygningene mot elva er oppført i mur, mens bygningene mot Kirkegaten er oppført i tømmer. Den nordøstre delen av kvartalet er idag en park, men her lå de gamle kaserner frem til de ble totalskadd i brannen i 1830.

Ellevte kvartal før bybrannene i 1764 og 1830

Ellevte kvartal var før brannen i 1830 delt mellom sivil bebyggelse i sør og De gamle kaserner. Kasernene som opprinnelig hadde blitt oppført i år 1700 hadde blitt hardt skadet i brannen i 1712, og i 1764 gikk de igjen med. De ble derimot gjenoppbygd og utvidet etter den brannen, men i 1830 ble det bestemt at de ikke skulle gjenoppføres. På tomten ble Kommisjonsgården oppført nærmest elven, mens området øst for den ble liggende som åpen park.

Før 1764 var det kun fem sivile gårder i ellevte kvartal. På hjørnet av Toldbodgaten/Voldportgaten lå en gård tilhørende madame Rader. Nord for den lå kjøpmann Hans Kjørboes gård. Han skulle etter bybrannen bygge en staselig to-etasjes bygård i mur i tredje kvartal, Kjørboegården. Begge gårdene mot elven var oppført i tømmer og i en etasje, men i god stand. Sør for kasernene, hvor det i dag ikke er bebygd lå prokurator Ulrich Lowums gård. Det var en en-etasjes murgård oppgitt å være i god stand. De to siste gårdene var eid av personer man ikke kjenner mye til. På hjørnet Kirkegaten/Voldportgaten, hvor Binggården ligger i dag lå en gård eid av feltskjær Biernets enke, mens den siste gården var eid av en Gierbrand Michelsen.

Før brannen i 1830 var gården på hjørnet Toldbodgaten/Voldportgaten eid av kaptein Magnus Christian Fritzner. På restene av den ble Thiisgården reist etter brannen. Nord for den lå gården til oberst Carl Ludvig Roepstorff, hvor Toldbodgaten 38 ligger i dag. De gamle kjellerne klarte seg gjennom brannen og dagen bygninger hviler på dem. Mot Kirkegaten lå et par gårder eid av høker Jens Eriksens enke. Her skulle Binggården bli oppført etter brannen.

Kvartalets bygninger

Thiisgården eller Villa Glommen

Thiisgården eller Villa Glommen, Voldportgaten 70, ligger i Gamlebyen i Fredrikstad. Gården er oppført etter brannen i 1830 av pusset teglsten på en kraftig, og langt eldre gråstenskjeller, i klassisistisk stil. Før brannen stod det et tømmerhus her.

Binggården

Binggården, Kirkegaten 31, ligger i Gamlebyen i Fredrikstad og ble trolig oppført for oberstløytnant Magnus Christian Fritzner som solgte gården i 1845 til byfogd Just Johan Bing. Han var eier fra 1835-1859 og gården bærer hans navn. Den er i oppført i tømmer i to etasjer og i en enkel empirestil.

Toldbodgaten 38

Toldbodgaten 38 er en et-etasjes murbygning i ellevte kvartal i Gamlebyen i Fredrikstad. Gården ble oppført etter bybrannen i 1830, men hviler på en eldre kjeller.


Kommisjonsgården

Kommisjonsgården, Færgeportgaten 76 i Gamlebyen i Fredrikstad. Gården ble bygd som militært rettslokale og stod ferdig i 1834. Den er bygd på tomten etter De grundmurede infanteribaraquer eller «De gamle kaserner». De gikk med i bybrannen i 1830. Kommisjonsgården er en enetasjes murbygning i empirestil og er trolig oppført etter tegninger av arkitekten Christian Heinrich Grosch. Han står også bak Rosinggården. Kommisjonsgården ble oppført under ledelse av ingeniøroffiseren Sinding, som også signerte tegningene til bygningen.

Kilder

  • Dahle, Erik: Bevaringsplan for festningsbyen Fredrikstad, 1969
  • Dehli, Martin: Fredrikstad bys historie, bd. 1 og 2, Fredrikstad 1960 og 1964


Gamlebyen i Fredrikstads kvartaler
Nulte · Første · Andre · Tredje · Fjerde · Femte · Sjette · Syvende · Åttende · Niende
Tiende · Ellevte · Tolvte · Trettende · Fjortende · Femtende

Koordinater: 59.20414° N 10.95352° Ø