Tolvte kvartal i Gamlebyen

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Raadhusgaten 20.
Foto: Siri Johannessen (2016).

Tolvte kvartal i Gamlebyen i Fredrikstad avgrenses av Kirkegaten i vest, Færgeportgaten i nord, Raadhusgaten i øst og Voldportgaten i sør. Her finner vi flere bygninger oppført etter bybrannen i 1830 og noen oppført ettere senere mindre branner.

Av de mest fremtredende bygningene i kvartalet er Tamburen, også kjent som «Den gamle prestegård» (bolig for sognepresten frem til 1855) på hjørnet av Kirkegaten/Færgeportgaten og Mulvadgården på hjørnet mot Voldportgaten. Begge er oppført etter den store bybrannen i 1830 som ødela hele kvartalet.

Kvartalet er det siste som har blitt rammet av en større brann i Gamlebyen. Fire av gårdene mot Raadhusgaten ble totalskadd under en brann i februar 1986, men de ble gjenoppført i samme stil.

Tolvte kvartal før bybrannene i 1764 og 1830

Før bybrannen i 1764 var kvartalet dominert av to store eiendommer mot Kirkegaten. På hjørnet mot Voldportgaten, hvor Mulvadgården ligger i dag, lå en stor eiendom med flere bygninger eid av hospitalsforstander Christian Pind. Han var sønn av tidligere byfogd Nicolai Pind. Nord for denne eiendommen, på hjørnet mot Færgeportgaten, lå madame Qvists eiendom, der hvor Tambur-gården ligger i dag. Hun var trolig enke etter Jens Hansen Qvist som hadde drevet vertshuset Stadslund utenfor byen. Den andre gårdene, mot Raadhusgaten var mindre og vi vet lite om eierne. Men en gård mot Voldportgaten, omtrent hvor Voldportgaten 72 ligger, og en mindre bygning mot Raadhusgaten var eid av festningens kapteinvaktmester, løytnant Löbcken.

Mye av denne inndelingen varte også frem mot brannen i 1830. Det lå fremdeles to store gårder og eiendommer mot Kirkegaten. På hjørnet mot Færgeportgaten lå byfogd Nils Bjerregaard Hiorts gård, mens gården sør for denne var eid av enkefru Anna Bremer. Rett øst for byfogd Hiorts gård lå byens sogneprestbolig i disse årene, den skulle senere flytte inn i den nybygde Prestegården etter bybrannen. Gården på hjørnet Færgeportgaten/Raadhusgaten, hvor Bøckmanngården ligger i dag, var eid av overtollbetjent Lars Bing Broch. På hjørnet mot Voldportgaten lå jomfru Mathea Lowums gård. Hun drev en privatskole i byen.

Kvartalets bygninger

Bøckmanngården

Bøckmanngården, Færgeportgaten 82, ligger i Gamlebyen i Fredrikstad. Gården er oppført etter brannen i februar 1986 som totalskadde denne og tre gårder i Raadhusgaten. Bøckmanngården ble gjenoppført som en kopi av den ødelagte bygningen fra 1830-årene.

Tamburen eller Den gamle prestegården

Tamburen eller Den gamle prestegård, Færgeportgaten 78b, ligger i Gamlebyen i Fredrikstad. Bygningen ble oppført rett etter den store bybrannen i 1830 som ødela de sentrale delene av Festningsbyen. Den er oppført i tømmer på en eldre, høy grunnmur av granitt.

Mulvadgården

Mulvadgården, Kirkegaten 30, ligger i Gamlebyen i Fredrikstad og er oppført etter den store bybrannen i 1830 som ødela hele kvartalet. Gården ble oppført etter brannen av Andreas Martin Seip, men den bærer navn etter konsul Hans Christian Mulvad som overtok gården i 1846.

Graffgården

Graffgården, Voldportgaten 72, ligger i Gamlebyen i Fredrikstad. Bygningen er oppført i 1835 trolig for høker Johan Nils Hansen. Huset er oppført i tømmer i en senklassisistisk stil og han en særegen utforming. Det har en bred hovedfasade mot Voldportgaten og et halvvalmet mansardtak.

Kilder

  • Dahle, Erik: Bevaringsplan for festningsbyen Fredrikstad, Fredrikstad 1969
  • Dehli, Martin: Fredrikstad bys historie, bd. 1 og 2, Fredrikstad 1960 og 1964


Gamlebyen i Fredrikstads kvartaler
Nulte · Første · Andre · Tredje · Fjerde · Femte · Sjette · Syvende · Åttende · Niende
Tiende · Ellevte · Tolvte · Trettende · Fjortende · Femtende

Koordinater: 59.2039° N 10.9547° Ø