Sjette kvartal i Gamlebyen

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Infanterikasernen fra 1787 ved Torvet.

Sjette kvartal i Gamlebyen i Fredrikstad avgrenses av Kirkegaten i vest, Torvgaten i nord, Raadhusgaten i øst og Kasernegaten i sør. Kvartalet dekkes idag helt av Torvkasernen fra 1787. Den ble oppført i årene 1783-1787 etter at kvartalet hadde blitt totalskadd i bybrannen i 1764.

Sjette kvartal før bybrannen i 1764

Etter kvartalskartet fra 1758 får vi et inntrykk av at sjette kvartal var et av byens bedre. Det lå sentralt til på torvet og flere store gårder lå her, men store deler av kvartalet var også ubebygd. Den mest fremtredende må ha vært borgermester Morten Niemans gård på hjørnet Kirkegaten/Kasernegaten, rett nord for kirkegården. Den oppgis, som den eneste i opptegnelsen fra 1758, å ha vært i meget god stand. Det var en to-etasjes gård oppført i tømmer (og trolig panelt). Nord for den lå en gård eid av en viss major Lorenzens arvinger. De eide også en tomt øst for borgermesterens gård, omtrent der gårdsplassen til kasernen er idag.

Langs Torvgaten, med front mot torvet, lå gården til fru Vagel. Hun var datter av senere kommandant og generalmajor Rudolph Waldemar von Römeling og hadde vært gift med ingeniørkaptein (senere major) og stadskonduktør Jochum Vagel, som blant annet hadde eid møllebruket på Isegran. Mot Raadhusgaten var det stort sett en ubebygd plass, kun to små hus lå her. Eierne, Andreas Sundsted og Andreas Larsen Mørch vet vi ikke noe om, trolig har de vært blant byens fattigere gårdeiere.

Etter at kvartalet ble ødelagt under bybrannen i 1764, sikret Militæretaten seg det og lot den store kasernebygningen oppføre i årene 1783-1787.


Gamlebyen i Fredrikstads kvartaler
Nulte · Første · Andre · Tredje · Fjerde · Femte · Sjette · Syvende · Åttende · Niende
Tiende · Ellevte · Tolvte · Trettende · Fjortende · Femtende

Koordinater: 59.20281° N 10.95329° Ø