Niende kvartal i Gamlebyen

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Niende kvartal ligger på høyre side av Voldportgaten før veikrysset.
Foto: Ukjent / J.H. Küenholdt A/S (1920-1930).

Niende kvartal i Gamlebyen i Fredrikstad avgrenses av Kirkegaten i vest, Voldportgaten i nord, Raadhusgaten i øst og Torvgaten i sør. Kvartalet ble sist ødelagt av brannen i 1830, og de dominerende bygningene i kvartalet er i dag Rosinggården fra 1830-årene og Kristianegården mot torvet. Husene i niende kvartal brukes i 2008 stort sett til boliger, men i hjørnegården mot torvet holder Galleri Sand til, og på hjørnet Raadhusgaten/Voldportgaten ligger Gamlebyen konditori.

Niende kvartal før bybrannen i 1764

Gjennom kvartalskartet fra 1758 får vi innblikk i eierforholdene før bybrannen i 1764. Flere av byens rike kjøpmenn eide gårder i niende kvartal. Der Rosinggården nå ligger, på hjørnet Voldportgaten/Kirkegaten lå en to-etasjes gård eid av kjøpmann Hans Hansen Tyrholm. Han var sønn av storkjøpmannen Hans Larsen Tyrholm som kom fra en av byens gamle kjøpmannsslekter. Hans Hansen Tyrholm tok borgerskap i byen i 1735. Han giftet seg til penger, men allikevel ble han snart nedsyltet i gjeld. Tyrholm overlevde etterhvert på mindre embetsstillinger i byen.

Sør for hans gård lå feltskjær og stadschirurgus Johan Gotlieb Groths gård. Han hadde siden 1720 hatt ansvar for byens og garnisonens heller primitive helsestell. På hjørnet av Torvet og Torvgaten lå magasinforvalter Møllers gård. Langs Raadhusgaten lå en rekke gårder. På hjørnet mot Torvgaten lå en gård som tilhørte kjøpmann Hans Kjørboe. Nord for den bodde enken etter trelasthandler Lars Dahl, sønn av sogneprest Christen Seebye. Han hadde vært en betydelig trelasteksportør og sagbrukseier rundt 1740, men i 1742 ble han slått konkurs av kreditorer i Christiania og Amsterdam. Nord for enkefru Dahl hadde oberst (senere generalmajon og kommandant) Rømeling sin gård. Hvor Gamlebyen konditori ligger i 2008, på hjørnet Raadhusgaten/Voldportgaten, hadde en viss Hans Persen en gård.

Niende kvartal før bybrannen i 1830

Niende kvartal brant også ned til grunnen under brannen i 1830. Langs Kirkegaten lå nå Christen Wilhelm Rosings gårder. På hjørnet ved Voldportgaten lå Rosings bolighus, et to-etasjes hus som han hadde eid siden 1815. Nærmere torvet lå spikerfabrikken. Gården ved Torvet, på hjørnet mot Torvgaten var eid av kjøpmann Johan Andreas Ohlson. Han kom opprinnelig fra Sverige og drev tobakksfabrikk i byen fra 1830-årene. Det var han som også oppførte gården som ligger der idag (Torvgaten 61). Gården på hjørnet av Torvgaten/Raadhusgaten var eid av en baker Billenthon. Huset nord for det tilhørte snekker Jens Lütken, en dyktig møbelsnekker i byen. På hjørnet Raadhusgaten/Voldportgaten, hvor Gamlebyen konditori ligger idag, lå en gård eid av Grethe Mossin, enken etter den fallerte kjøpmann Erich Mossin. Hun var selv datter av en av byens rike kjøpmenn, Ole Gulbrandsen.

Kvartalets bygninger

Rosinggården fra 1830-årene

Rosinggården, Kirkegaten 29a, i Gamlebyen i Fredrikstad er oppført etter bybrannen i 1830 av kjøpmann og skipskaptein Christen Wilhelm Rosing. Gården ble oppført på tomten etter Rosings tidligere gård, en to-etasjes tømmerbygning, som Rosing hadde eid siden 1815. Denne gården hadde blant annet 18 vindusfag. I bakgården lå uthus i bindingsverk.

Kilder


Gamlebyen i Fredrikstads kvartaler
Nulte · Første · Andre · Tredje · Fjerde · Femte · Sjette · Syvende · Åttende · Niende
Tiende · Ellevte · Tolvte · Trettende · Fjortende · Femtende

Koordinater: 59.20338° N 10.95402° Ø