Peter Bull

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Toldbodgaten 37 i Fredrikstad, Bullgaarden.
Foto: Trond Svandal (2008).

Peter Bull (1743-1814) var handelsmann, skipsreder og fabrikkeier i Fredrikstad. Han ble født i Tønsberg 23. september 1743 som sønn av Anders Bull og Petronelle Sophia Juel,[1] og døde i Fredrikstad 18. juli 1814. Peter Bull slo seg opp som handelsmann i de gode tidene på slutten av 1700-tallet og var byens rikeste mann rundt år 1800.

Bull begynte sin karriere i tjeneste hos kjøpmann Johannes Bergh i Fredrikshald (Halden) i 1758. I 1767 sluttet han her og søkte tjeneste hos justisråd Peter Elieson på Hafslund med tjenestested Fredrikstad.

Fredrikstad

Etter et par års opphold i London ble han i 1770 fullmektig for Eliesons handel og utskipning av varer fra Fredrikstad, med sete i Forstaden. Han startet etterhvert også med egen handelsvirksomhet. I 1774 startet han opp et tobakksspinneri. Han prøvde seg også med et sildesalteri i Forstaden, men gav opp dette da det var vanskelig å få avsetning på silda og en forferdelig stank fulgte med salteriet.

I 1775 flyttet han inn i festningsbyen og ble tilkjent handelsborgerskap i byen. Det kunne han ikke få ved fortsatt å bo i Forstaden. Bull tjente penger som følge av de gode konjunkturene for handelen og skipsfarten på slutten av 1700-tallet. Danmark-Norges stilling som nøytral under de store krigene i Europa førte til en utrolig oppgang for norsk skipsfart. Bull eide selv en brigg og handlet med blant annet øyene i Vestindia. Han handlet med en rekke varer, men tobakk ble en av hovedvarene og hans tobakksfabrikk, «Peter Bulls Repee Fabrique», gav god fortjeneste. I 1787 ble han utnevnt til britisk visekonsul. Peter Bull startet sin karriére med en beskjeden formue på 192 riksdaler. Da han i 1807 gjorde opp status var han god for en tønne gull, altså ca. 100 000 riksdaler, en formidabel pengesum. Dette på tross av at han hadde vært nødt til å betale ut store pengesummer til sønnen som gikk falitt i 1806.

Bulls gårder i Fredrikstad

Peter Bulls gård ligger i Toldbodgaten 37. Han kjøpte gården i 1774 fra Aanen Paus som hadde gått falitt tre år tidligere. Gården ble i 1855 overtatt av tollvesenet, som eide den til 1915 da postverket overtok. Her var det postkontor frem til 1988, senere er det bygget leiligheter i gården. I kjelleren holder Fredrikstad hvalfangermuseum til om sommeren. Bull kjøpte i 1786 nabogården til Toldbodgaten 37, Voldportgaten 69. Denne hadde blitt oppført av handelsmann og vinhandler Hans Kiørboe. Bull innredet gården som korn- og tobakksmagasin for tobakksfabrikken som lå i bakgården. Tollbodgaten 37 brant i 1830 og ble erstattet av bygningen som står der i dag (Prestegården). I 1783 lot Bull oppføre hjørnegården Færgeportgaten 39b, som senere har fått navnet Balaklava. Denne gården ble bolig for sønnen Andreas Bull og hans familie.

Fotnoter

Kilder

  • Dehli, Martin: Fredrikstad bys historie, bind 2, Fredrikstad 1964.
  • Kaurel, Finn, m.fl.: Fredrikstad byleksikon, 2. utg, Fredrikstad 1996. Nettutgave 2000
  • Teisrung, Lisbeth og Thøgersen, Tove M.: «Peter Bulls Rapee Fabrique - Et handelshus i Fredrikstad for 200 år siden», i Mindre Alv VII, Fredrikstad 1997.
  • Peter Bull i folketelling 1801 for Fredrikstad prestegjeld fra Digitalarkivet.

Eksterne lenker