Christoffer Thomassen

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Faksimile fra Aftenposten 16. januar 1925: utsnitt av nekrolog over Christoffer Thomassen.

Christoffer Thomassen (født 17. april 1849 på Kongsberg, død 14. januar 1925 i Oslo) var salmaker, tapetserer og møbelhandler. Han drev fra 1877 drev sin egen virksomhet i Kristiania under navnet C. Thomassen, som senere ble overtatt av hans etterkommere, og drevet helt til 1983. Thomassen var også opptatt av kristelig arbeid, spesielt misjonssaken.

Familie

Christoffer Thomassen - fornavnet også skrevet Kristoffer/Kristofer og Christopher - var sønn av Thomas Christophersen Stixrud (1826-1861) og Maren Helene Olsdatter (1821-1859). Faren giftet seg like før han døde på nytt med Maren Torbjørnsdatter fra Hjartdal (1835-1903), som etter hans død giftet seg med Poul Christian Hanssen Kleva (1825-1899).

Christoffer Thomassen giftet seg i 1872 med svenskfødte Marie (1837-1919), og var far til blant andre tapetsermester og møbelhandler Thomas Thomassen (1878-1969) og farfar til tapetsermester og møbelhandler Thorleif Johannes Thomassen (1911-2013).

Han benyttet navnet Christoffer Thomassen Stixrud ved konfirmasjonen i 1864, og Kristofer Thomassen Stiksrud er benyttet ved ekteskapsinngåelsen i 1872, men kildene som ligger til grunn for denne artikkelen viser ikke at han brukte Stixrud/Stiksrud-navnet senere.

Liv og virke

Faksimile fra Aftenposten 26. juni 1878: Annonse for Sadelmager C. Thomassen, som tilbød sine tjenester innen salg og vedlikehold av møbler, herunder "omstopning, betrækning, tapetsering". Firmaet holdt da til i Akersgata 34.

Christoffer Thomassen kom foreldreløs til Christiania som 15-åring (ved folketellingen for 1865 er han oppført som Wisedreng på adressen Kongens gate 19). Han begynte i snekkerlære og gikk senere i tapetsererlære. Etter et opphold i København, etablerte han i 1877 sin egen møbelforretning i hovedstaden, som han opparbeidet til en velrenommert virksomhet; C. Thomassen. Ved siden av møbelforretningen drev han også et tapetserverksted. Han markedsførte seg fra starten av med tittelen sadelmaker, senere som møbelhandler. Virksomheten omfattet både produksjon, salg og vedlikehold.

Virksomhetens første adresse var Østre Elvebakke, deretter holdt den til i Akersgata 34, Apotekergata 12, Teatergata 15 og Kristian Augusts gate 7b. Fra 1900 ble virksomheten drevet fra Langes gate 1. Familien bodde fra da også på samme adresse.

Noen år før han døde trakk Christoffer Thomassen seg tilbake, og overdro forretningen til sin eldste sønn, tapetsermester Thomas Thomassen, som i sin tur drev den sammen med sin sønn, tapetsermester Thorleif Thomassen. Da Thomas Thomassen døde i 1969 var forretningen fortsatt i virksomhet på samme adresse og med samme navn, og sønnen Thorleif drev den helt fram til 1983. Forretningen ble i 1984 overtatt av firmaet Kaarstad og Nilsen.

Christoffer Thomassen var fra tidlig ungdom religiøst interessert, og var en misjonsvenn. Gjennom pastor Paul Wettergren kom han i forbindelse med den Øst-afrikanske misjon i Sør-Afrika, som senere ble overtatt av Det norske misjonsforbund. Han var en langvarig støttespiller for misjonen, både med midler og med personlig arbeid. Også søndagsskolearbeidet opptok ham, og han var i en årrekke både lærer og forstander. Thomassen var også en støttespiller for predikanten Albert Lunde (1877-1939), som blant annet var knyttet til den store vekkelsen som gikk over hovedstaden 1905-1906.

Ettermæle

Christoffer Thomassen er gravlagt i familiegrav på Vestre gravlund i Oslo. Det er tekst på alle fire sider av steinen, på denne siden er også datteren Magda innskrevet.
Foto: Stig Rune Pedersen (2015).

I en nekrolog i Aftenposten 16. januar 1925 ble Christoffer Thomassen beskrevet slik (utdrag):

Alle, som lærte ham at kjende, holdt av ham, og man vil mindes den gamle trofaste misions- og søndagsskoleven - og savne ham.

Christoffer Thomassen er gravlagt på Vestre gravlund i Oslo. Tittelen Møbelhandler er benyttet på gravminnet.

Kilder

Faksimile fra Afenposten 16. januar 1925: dødsannonse for Christoffer Thomassen.

Eksterne lenker