Dalen Portland Cementfabrik

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
«Kalken» på vei mot PorsgrunnBrevikbanen.
Foto: VeO (2008).

Dalen Portland Cementfabrik (DPC), senere Norcem Brevik er et sementverk i Brevik i Porsgrunn kommune. Fabrikken produserer sement for det norske bygge- og anleggsmarkedet. Kalkstein er fabrikkens hovedråvare, og denne hentes fra gruve under fabrikken, fra Bjørntvet ved Porsgrunn, og fra Verdal i Nord-Trøndelag. Et særtrekk ved produksjonen er en høy andel alternative brensler, blant annet basert på næringsavfall, samt farlig organisk avfall. Hovedtyngden av produksjonen blir fraktet på skip, til Norcems silostasjoner langs kysten, eller til eksportmarkeder. Deler av produksjonen fraktes også med jernbane på Brevikbanen.

Portlandsement

Navnet Portlandsement er en betegnelse for den grå sementen som er utviklet i henhold til et patent fra 1824, lansert av den engelske mureren Joseph Aspdin i Leeds. Denne sementen har en annen kvalitet enn annen sement som ble brukt på den tiden. Den har også den samme fargen i størknet stand som byggesteinen Portlandstein som ble utvirket på øya/halvøya Isle of Portland i Dorset i England og mye benyttet i bygninger både i Storbritannia og i utlandet.

Råstoffet til den Portlandsementen som blir produsert i Norge består av 95 % knust kalkstein, tilsatt kvarts. Blandingen blir brent på rundt 1 500° i over 100 meter lange roterende rør. I denne prosessen blir råmelet omdannet til små kuler, kalt «klinker». Etter at disse er kjølt ned, blir det tilsatt gips i en sementmølle, og gipsen regulerer tørketiden.

Historie

A/S Dalen Portland Cementfabrik (DPC) ble stiftet aksjeselskap 7. august 1916. DPC hadde bestilt sementovner fra Krupp i Tyskland, men på grunn første verdenskrig, kom ikke produksjonen i gang før i august 1919. Den drivende kraft i etableringen av DPC var maskiningeniør Alfred Holter, som ledet bedriften helt fram til sin død i 1948. DPC etablerte i løpet av 20-årene en sterk posisjon på det norske markedet, som i løpet av få år så etableringer av tre nye sementfabrikker.

Direktør Alfred Holter ledet en offensiv eksportsatsing, blant annet til flere land i Sør-Amerika. Senere ble han sentral i etableringen av et europeisk sementsamarbeid, nå kjent som Cembureau. På 1960-tallet ble det gjort eksportavtaler til blant annet Ghana og Nigeria, og USA ble et viktigere eksportmarked.

CPC fusjonerte med Christiania Portland Cementfabrik og Nordland Portland Cementfabrik til Norcem i 1968. Per M. Backe var direktør for DPC og ble da styreformann i det fusjonerte selskapet.

Dagbrudd og gruvedrift

Fra gruvegangene.

Kalkstein til sementproduksjonen ble opprinnelig hentet fra dagbrudd i Dalen.

I 1955 ble det etablert et dagbrudd ved Bjørntvet, 7 km fra Dalen. Kalksteinen fra Bjørntvet ble fraktet med taubane til fabrikken fram til 1975 da man gikk over til transport på jernbane på et 340 meter langt sidespor til Brevikbanen fra taubanens tømmested inne i fjellet.

I 1960 gikk man over til underjordsdrift. Kalksteinforekomsten er et ca 40 meter tykt lag som heller ca 15 grader ned mot Eidangerfjorden. Dalen gruver har en utstrekning på om lag 250 kilometer og har kommet ned til en dybde på 340 meter under fjorden. Sementfabrikken er den eneste i verden med underjordsdrift av kalkstein.

I 1988 kjøpte Norcem Kjørholt gruver fra Norsk Hydro. Denne gruven ble etablert som dagbrudd i 1929 og gikk over til underjordsdrift i 1933. Fra Kjørholt ble kalksteinen fraktet med taubane til Herøya hvor det ble brukt til produksjon av kalksalpeter. I 1976 ble det opprettet adkomstvei mellom de to gruvene under jord.

Dagens produksjon er også basert på kalkstein fra Tromsdalen i Verdal. Denne blir fraktet på båt til Brevik. I 2016 vedtok Porsgrunn kommune en områderegulering som blant annet skal legge til rette for økt import av kalkstein fra Verdal, med blant annet siloanlegg og lukket lossing.

Produksjon

Fabrikkens prosessanlegg har vært gjennom flere større ombygninger. De to første sementovnene var i drift til 1965. Ovn 3 fra 1946 til 1974, ovn 4 fra 1956 til 1996, ovn 5 fra 1961 til 2004. De nye ovnene økte produksjonen fra om lag 200 000 tonn i 1946 til 1,3 millioner tonn sement tidlig på 70-tallet.

Dagens produksjon foregår i ovn 6, som ble satt i drift i 1966 og ombygd i 2004. Denne ombygningen gjorde at produksjonen kan bruke mer alternativt brensel, med tilsvarende reduksjon av kullforbruk. Andelen alternativt brensel er kommet opp i over 60 % hvorav en stor andel er biomasse og således CO2-nøytralt.

I 1999 etablerte NOAH et anlegg for å produsere brensel basert på farlig organisk avfall. Anlegget leverer fast og flytende brensel til sementproduksjonen. Norcems datterselskap Renor kjøpte anlegget i 2003.

Litteratur

  • Gartmann, Frithjof (1990). Sement i Norge – 100 år. Oslo, Norcem
  • Fasting, Kåre og Gartmann, Frithjof (1980). Dalens egne år, 1916–1968. Oslo, Norcem

Creative Commons License Denne artikkelen er helt eller delvis basert på artikkelen «Dalen Portland Cementfabrik» fra Wikipedia på bokmål og riksmål og kan kopieres, distribueres og/eller endres slik det er angitt i lisenstekst for cc-by-sa 3.0. For en liste over bidragsytere til den opprinnelige artikkelen, se endringshistorikk knyttet til den opprinnelige artikkelen. For en liste over bidragsytere til denne versjonen, se endringshistorikk knyttet til denne siden.
Artikkelen bør gjennomgås med tanke på tilpasninger til lokalhistoriewiki.no. Se Hjelp:Forskjeller fra Wikipedia for mer informasjon.