Danmark skole (Hedrum)

Fra lokalhistoriewiki.no
(Omdirigert fra «Danmark skole i Hedrum»)
Hopp til navigering Hopp til søk

Danmark skole er en tidligere skole i Hedrum. Skolen ble nedlagt i 1964 som følge av at flere skolekretser i Hedrum ble slått sammen. Elevene fra Danmark krets har siden gått på Bommestad skole.

Navnet Danmark

Danmark var opprinnelig en husmannsplass under Skogen i Hedrum, omtrent 2½ km nord for Bommestad bru. Husmannsplassen het egentlig Gropa, men navnet ble endret på slutten av 1700-tallet. Skogen var presteenkesete, og da flere av prestene og konene deres var danske, ble nok plassen oppkalt etter hjemlandet. Det er kjent husmenn på plassen fra siste del av 1600-tallet.

Danmark blir fast skole

Omkring 1820 fikk en megler fra Larvik, Fredrik Hesselberg Falkenberg, lov til å bygge hus på Danmark. Han pantsatte dem for 225 spd i 1824, og i 1843 fikk formannskapet i Hedrum skjøte på dem for samme sum. Falkenberg hadde bygd våningshus med stue, kammer, kjøkken og kjeller, låve og lade, uthus av bindingsverk og sommerstall til to hester og tre kuer.

Nå ble det etablert fast skole på Danmark, og lærerne, som også var klokkere, fikk bruke noe av plassen. Den første skolestua ble satt opp som tilbygg til våningshuset. Det var barna fra ytre del av vestre distrikt i Hedrum som skulle gå på skole på Danmark; i denne delen av Hedrum hadde det bare vært omgangsskole siden Tua skole ble nedlagt i 1789.

I kjølvannet av skoleloven av 1860 ble Hedrum inndelt i 19 skolekretser. Danmark skole tok nå inn elever fra Lauve i nord til Stubberød i sør på Lågens vestside og fra Nedre Bergan i nord til Bommestad i sør på Lågens østside.

I 1891 ble det bygd ny skolebygning, og den gamle skolestua ble en del av lærerboligen. I 1914 ble det bygd ny lærerbolig ved siden av. Etter hvert som elevtallet økte, ble skolen i minste laget enkelte år. Så sent som i 1950-årene måtte det innredes et klasserom på loftet. Da skolen ble nedlagt i 1964, hadde den 72 elever fordelt på fire klasser.

Danmark etter 1964

Da skolen ble nedlagt, oppsto det en strid om hvem som skulle eie jorda der skolen lå. En av eierne på Skogen mente at Danmark aldri var formelt utskilt fra Skogen, og at jorda derfor tilfalle gården. Dette var flertallets syn også i herredsretten, men i 1966 ble dommen omgjort av lagmannsretten, og året etter stadfestet Høyesterett at skolens jord tilhørte staten. Hedrum kommune overtok eiendommen samme år og forpaktet den bort. Husene og noe jord ble imidlertid solgt unna i 1970.

Litteratur