De første kvinnene i Stavanger bystyre

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

De første kvinnene i Stavanger bystyre ble valgt inn i 1901. Da kvinner fikk begrenset stemmerett ved kommunevalget i 1901, ble alle partier tvunget til å ta konsekvensen av kvinnens politiske rettigheter.

De konservative og moderate

Etter anmodning fra senere ordfører Hans L. Falck tilskrev Stavanger Kvinnesaksforening i 1901 Grundlovsforeningen og Den moderate Venstreforening med forslag på 25 navngitte kvinner som kunne delta i partienes valgkomiteer og nominasjonsprosess, og som var skikket til vervet som medlemmer av kommunestyret. Stavanger Kvinnesaksforening fikk derved direkte innflytelse på nominasjonsprosessen i de konservative og moderate partiene. Stavanger Kvinnesaksforening var stiftet i 1893, og styremedlemmene var alle medlemmer av Stavanger Frisindede Forening stiftet året før. Kampen for likestilling mellom kjønnene ble tatt av kvinner fra radikale venstrekretser som Gudrun Gjøstein Tvedt, Anna Gjøstein og Anna Backe. Alle disse tre ble senere aktive i Arbeiderpartiet og gikk i 1901 inn i ledelsen av Kvindelig Arbeiderforening stiftet samme år.

Grundlovsforeningens styre ga noen få kvinner i oppdrag å sammenkalle et allmannamøte. På dette møtet skulle det velges seks kvinner med varamenn som skulle tiltre de konservative foreningers valgkomite. Møtet samlet hele 200 kvinner. Som medlemmer av valgkomiteen ble følgende medlemmer valgt: Ella Kielland, Laura Monsen, Anne M. Hansen, Dorothea Larsen, Regine Thorsen og Gudny Groth, som forøvrig besto av Grundlovsforeningens og Den konservative ungdomsforeningens styrer.

Den moderate forening foreslo at 15 av de 25 kvinnene som var navngitt av Kvinnesaksforeningen skulle være med i partiets valgkomite.

Ved valget stilte de moderate og de konservative partiene med felles liste. Kvinnene hadde vanskeligheter med å bli akseptert på partilisten. Det moderate parti ga kvinnene en minimumskvote på 4 av 24 kandidater på listen. To kvinner ble kvotert for kumulering. Grundlovsforeningens forslag til valgliste omfattet de seks kvinnene som var blitt valgt av allmannamøtet. Felleslisten omfattet 7 kvinner av 48 navn på listen. Av disse ble Ella Kielland (Kons.), Anne M. Hansen (Kons.), Martha M. Persen (Mod.) og Johanna Larsen (Mod.) valgt inn i Stavanger bystyre.

Arbeiderpartiet

Fra Arbeiderpartiet ble Anna Backe valgt inn.

Avholdspartiet

Fra Avholdspartiet ble Malene Tjensvold valgt inn.

Kilder og litteratur

  • Foldøy, Brit Marit: Frivillig organisering blant kvinner i Stavanger fram til 1. verdenskrig. Hovedoppgave i historie, UiB 1982
  • Næss, Hans Eyvind (red.), Ragnar Andersen, Bernhard Johannessen, Bodil Wold Johnsen og Lars Vaage: Partiet og politikken. Stavanger Høyre 1883-1983. Universitetsforlaget, Stavanger 1983. Digital versjonNettbiblioteket.


Logo De 100 første.jpg De første kvinnene i Stavanger bystyre er del av prosjektet De 100 første kvinner i kommunestyrene som er kommet i stand i forbindelse med Stemmerettsjubileet 1913-2013. Artiklene i denne serien er tilgjengelig i denne oversikten.