Diakonissehuset Lovisenberg

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Diakonissehuset på Brandts løkke
Diakonissehuset i Lovisenberggata, tegnet av Victor Nordan, reist i 1894.
Foto: Ukjent / Nasjonalbiblioteket

Diakonissehuset Lovisenberg er en stiftelse som står bak flere institusjoner i Oslo. Det ble grunnlagt som Diakonisseanstalten i 1868, med Cathinka Guldberg (1840–1919) som forstander. Diakonissene tok fra første stund på seg å drive sykehus i KommunalgårdenGrønland, og oppretta i 1870 sitt første egne sykehus. De drev også sykesøsterutdanning, hjelpearbeid for fattige, menighetspleie og annen omsorgsvirksomhet.

Det første sykehuset som Diakonisseanstalten sto bak ble oppretta i 1870 på Brandts løkke i Ullevålsveien 5. Det ble nedlagt i 1895, etter at anstalten i 1888 hadde åpna Lovisenberg sykehus, som ble oppført i Lovisenberggata 17 i løpet av årene 1885–1888. Det ble utvida i 1924–1928. Lovisenberg kirke, også omtalt som Diakonissehusets kirke, ble innvia i 1912. Lovisenberg sykehus fusjonerte i 1993 med Menighetssøsterhjemmets sykehus til Lovisenberg diakonale sykehus.

I 1888 ble Lovisenberg Oblatbakeri etablert etter at ei av søstrene hadde tatt med seg utstyr til oblatbaking fra Tyskland. Det produseres i 2010-åra omkring 1,3 milloner oblater i året, hvilket utgjør en størstedelen av forbruket til Den norske kirkes nattverdsgudstjenester.

Institusjonene som pr. 2017 er tilknytta Diakonissehuset er:

Litteratur