Dokumentasjonsprosjektet

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Dokumentasjonsprosjektet var et samarbeid mellom de humanistiske miljøene ved universitetene i Bergen, Oslo, Tromsø og Trondheim. Formålet har vært å gjøre universitetenes samlinger over språk og kultur digitalt tilgjengelige. Prosjektet ble avsluttet i 1997. Enhet for digital dokumentasjon ved Det humanistiske fakultetet ved Universitetet i Oslo har ansvar for drifting og viderutvikling av databasene. Nettstedet inneholder nærmere orientering om prosjektet og samlingene. Vi nevner noen av basene som er av særskilt interesse for lokalhistorie:

  • Arkeologidatabasen inneholder Hovedkatalogen for oldsaker og en oversikt over førhistoriske minner på Vestlandet.
  • Minneoppgaver gir topografisk oversikt over besvarelser fra de landsomfattende minneinnsamlingene for eldre 1964, 1980 og 1995-1996. Se s. 15.
  • Diplomatarium Norvegicum. Alle trykte diplomer (middelalderbrev) fra DN I-XXI (ca. 1050-1590) er søkbare.
  • Regesta Norvegica. RN er en kronologisk ordnet fortegnelse over alle kjente aktstykker til Norges middelalderhistorie. RN gir korte sammendrag (regester) av innholdet i hvert aktstykke. Bind I-VII (822-1390) er søkbare.
  • Stedsnavn. Her ligger Oluf Rygh, Norske Gaardnavne, med henvisninger fra den enkelte gården til diplomdatabasen. Basen inneholder også matrikkelutkastet fra 1950 og Bustadnamnregisteret m.m.
  • Tingbøker. En del avskrifter av eldre tingbøker er lagt inn av "Tingbokprosjektet". Det gjelder materiale fra Bragernes, Finnmark, Jæren og Dalane, Nord-Hordland, Ryfylke, Solør og Voss.


Utgående lenker