Dyrtid

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Dyrtid er en situasjon hvor prisene stiger sterkt som følge av en stor ubalanse mellom tilbud og etterspørsel. Dene varemangelen kan oppstå som følge av krig eller større naturkatastrofer, uår og lignende.

Selv om dyrtid kunne vare ganske lenge, ble situasjonen ansett som ekstraordinær, fram til varebalansen kunne gjenopprettes. I Norge ble begrepet særlig brukt under den sterke prisstigningen under første verdenskrig, som skyltes både varemangel og svært høye transportutgifter, og fram til 1960/1970-årene, senere har diskusjonen blitt mer sentrert rundt endringer i konsumprisindeksen, altså den generelle prisendringen/-veksten.

Dyrtidstillegg

Dyrtid har blitt møtt med krav om særskilte lønnstillegg, og som ved enkelte anledninger har blit innvilget. Første gang et slikt dyrtidstillegg ble gitt var til offetlige tjenestemenn i 1917, altså under første verdenskrig. Dette ble senere forhøyet, men falt bort under deflasjonen (prisfallet) i 1920-årene, sammen med også annen lønnsnedgang.

Slike tillegg ble også gitt etter andre verdenskrig kalt «indekstillegg», og slik knyttet til konsumprisindeksen.

Dyrtidsopprør 1795

I 1795 var det en opprørsbølge mot dyrtiden:

Kilder