Egil Nordsjø (1908-1980)

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Egil Nordsjø.
Foto: Ukjent, hentet fra Studentene fra 1927 (1952).

Egil Nordsjø (født 31. oktober 1908 på Kjerringøy i dagens Bodø kommune, død 16. april 1980) var aktiv innen norsk musikkliv i en årrekke, som sanger, pedagog, skribent, organist og dirigent. I 1956 var han med på å starte Landslaget Musikk i skolen, han var formann i Norsk Tonekunstnersamfund i en årrekke, og var i en periode også frilans-programleder i NRK.

Familie

Egil Nordsjø var sønn av lærer Peter Nordsjø (1881-1951) og lærer Charlotte Pettersen (1882-1975), og ble gift i 1935 med stemmebrukslærer Elen Marta Vikhammer (1909-1997).

Liv og virke

Egil Nordsjø tok examen artium i 1927 og organisteksamen i 1928. Han studerte ved Musikkkonervatoriet i Leipzig 1928-1929, og senere studerte han orgelspill med Arild Sandvold. Han studerte sang med Ragnvald Bjarne, Arne van Erpekum Sem, Karl Aagaard Østvig, samt med kammersanger Alfred Forest i Leipzig.

Nordsjø debuterte som sanger i 1932, og siden arbeidet han som freelance-sanger i inn- og utland, samt som kordirigent. Han var dessuten fagleder og lærer ved Statens lærerkurs i sang og musikk 1955-1973, og sanglærer ved Elisenberg skole 1957-1967. Nordsjø var også lektor i sang ved Musikkkonservatoriet i Oslo fra 1971.

Nordsjø var i 1956 med på å etablere Landslaget Musikk i Skolen, en organisasjon som fortsatt eksisterer under navner Musikk i Skolen. Formålet var å drive en koordinerende og konsultativ virksomhet innen musikkoppdragelse og -pedagogikk, herunder å styrke musikkfagets plass i skolen. Nordsjø var organisasjonens første formann, og var også redaktør for organisasjonens tidsskrift, Arabesk, 1956-1976.

Nordsjø skrev også en rekke lærebøker i sangteknikk og musikk, alene og sammen med andre, blant annet Elementær sangteknikk (1942, med senere nyutgivelser). Han var også i flere år frilans-programleder i NRK for musikkprogrammer.

Egil Nordsjø hadde en rekke verv, han var blant annet styremedlem i Norsk Operasangerforbund 1947-1955, formann i Norsk Tonekunstnersamf. fra 1947, formann i Statens Musikkråd og styremedlem i Den Norske Opera.

Nordsjø var mottaker av Kongens fortjenstmedalje i gull.

Enkelte bosteder

I folketellingen for 1910 er Egil Nordsjø registrert sammen med foreldrene i Blix gate i Narvik (begge foreldrene er oppført som lærere). I adresseboka for Oslo for 1936 er han oppført som operasanger og musiker i Christian Michelsens gate 9a. I adresseboka samme sted for 1950 er han oppført i Industrigata 47a. Den samme adressen er han oppført med i adresseboka for 1975/76.

Ettermæle

Egil Nordsjø er gravlagt på Vestre gravlund i Oslo sammen med sin kone.
Foto: Stig Rune Pedersen (2015).

I en nekrolog i Aftenposten 22. april 1980, av Kristian Lange, ble Egil Nordsjø beskrevet slik (utdrag):

En kjempe er falt, en ruvende skikkelse er blitt borte fra vår musikkverden. Egil Nordsjø ruvet ikke bare bokstavelig i landskapet, med sin storvokste skikkelse og den naturlige tyngde den ga ham også for den førstegangsmøtende. Nei, han var storvokst også i billedlig mening, med tyngde i karakterstyrke og autoritet. ... Det naturlige utgangspunktet var sangen, utrustet som han var med en fyldig, ekte basstemme. Solid musikalitet hadde han med, og den ble kultivert i oppvekstårene, i et hjem hvor musikken hadde en sentral plass.

Egil Nordsjø er gravlagt på Vestre gravlund i Oslo sammen med sin kone. Begge ektefellenes signaturer er benyttet på gravminnet.

Kilder

Eksterne lenker