Eiker, Modum og Sigdal sorenskriveri

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Eiker, Modum og Sigdal sorenskriveri var et embetsdistrikt som oppsto på slutten av 1600-tallet, da Peter Christian Schouberg ble sorenskriver.

Fram til 1840 ble tingsamlingene holdt på lokale tingstuer i hvert av de tre prestegjeldene. Sorenskriveren bodde på gårder som han eide privat eller der han leide husvære, og han reiste rundt på de faste tingsamlingene, som ble holdt fire ganger i året på hvert sted: Vårting, Sommerting, Høstting og Vinterting. Ved behov kunne det også avholdes «Ekstrating».

I 1840 ble Tingstua i Hokksund fast tilholdssted for herredsretten i Eiker, Modum og Sigdal sorenskriver. I 1854 ble det også bygget en embetsbolig i Hokksund - Sorenskrivergården - med kontor for sorenskriveren også hans fullmektig. Det ble imidlertid fortsatt leid rettslokaler av kommunen, først på Tingstua og seinere i Øvre Eiker rådhus. Først i 1973 fikk herredsretten et eget rettslokale, da det ble satt opp et tilbygg ved sorenskrivergården. Dette var i bruk som rettslokale fram til 1996, da det nye Tinghuset ble tatt i bruk.

Fra 1. januar 1987 ble Eiker, Modum og Sigdal sorenskriverembete omgjort til en «kollegial domstol» med navnet Eiker, Modum og Sigdal tingrett. Sorenskrivertittelen ble beholdt, og sorenskriveren ble tingrettens justitiarius. I tillegg omfattet tingretten et embete som herredsdommer.

I 2016 ble Eiker, Modum og Sigdal tingrett slått sammen med Kongsberg til Kongsberg og Eiker tingrett.

Sorenskrivere i Eiker, Modum og Sigdal før 1699

 • Ricardus Mortenssen. Han opptrådte som tingskriver på Eiker og Modum i 1594, 1598, 1613 og 1624. Dessuten er han nevnt i Hallingdal og Ringerike, Aker og Follo.
 • Peder Olufssen, tingskriver på Modum 1595-96, i 1602 nevnt som «fordum tingskriver på Modum»
 • Christopher Christensen Thibo, nevnt som tingskriver i 1596
 • Niels Jesperssen, tingskriver i Modum og Sigdal 1601-03
 • Søfren Nielssen, nevnes som tingskriver i Sigdal mellom 1610 og 1642.
 • Anders Winther, tingskriver på Eiker 1616-19 og 1628-30, i Numedal 1620.
 • Jens Madtzsen, tingskriver på Eiker 1620.
 • Jacob Lauritzen, nevnt som tingskriver 1620-1627.
 • Peder Pederssen, nevnt som tingskriver 1621-1627.
 • Thomas Pederssen, nevnt 1613 som «forrige tingskriver» på Eiker, samt som tingskriver 1623. Også kalt landskriver.
 • Jens Rasmussen Samsing, kalles i 1624 tingskriver i Modum, Sigdal, Ringerike og Hallingdal, i 1626 tingskriver i Buskeruds fogderi.
 • Michel Christenssen, nevnt som tingskriver 1630 og 1631.
 • Jens Nielssen, synes å ha vært sorenskriver eller fullmektig her 1636.
 • Mads Jacobssen, nevnt som tingskriver 1639.
 • Michel Gunderssen, tingskriver på Eiker 1647-50.
 • Christoffer Poulssen, sorenskriver i Eker len 1648
 • Aage Pederssen (Qandløse), nevnt 1632-1651 som tingskriver i Modum og Sigdal og som sorenskriver i Hallingdal og Ringerike mellom 1632 og 1643.
 • Christen Bjering, sorenskriver over Eiker len 1652. Død før desember 1664.
 • Claus Winther, sorenskriver i Eiker len og prestegjeld fra 1665, stadfestet 1670. Død før juli 1674.
 • Søfren Bentzen, fikk stadfestelse som sorenskriver for Modum og i Sigdal 1669.
 • Jørgen Hanssen Nachschouf (Naclushov), sorenskriver i Modum og Sigdal prestegjeld fra 1674
 • Abraham Isachssen, sorenskriver i Eiker len fra 1674.
 • Peter Christian Schouberg, sorenskriver i Modum og Sigdal 1697 og i Eiker fra 1699

Sorenskrivere i Eiker, Modum og Sigdal sorenskriveri 1699-2016

 • 1969-1983: Bjarne Mathiesen
 • 1983-1989: Olaf Hagen
 • 1989-2007: Erik Bredo Lund
 • 2007-2016: Liv Synnøve Taraldsrud

1. juli 2016 ble ble Liv Synnøve Taraldsrud sorenskriver i den nyopprettede Kongsberg og Eiker tingrett.

Kilder