Tingstua (Hokksund)

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Tingstua i 1913.

Tingstua er en bygning som ligger i Storgata i Hokksund, med adresse Storgata 43-45. Den er oppført på ei tomt som den nyopprettede Egers Commune kjøpte av Peder Larsen for 200 spesidaler høsten 1838. Eiendommen fikk betegnelsen Hus no.32 i Haugsund, og her ble det oppført en to-etasjes trebygning som skulle fungere som møte-og administrasjonslokale for kommunen. Kostnadene ble 1500 spesidaler, som var 600 daler mer enn budsjettet. Bygningen sto ferdig høsten 1840 og ble tatt i bruk som fast møtelokale for kommunestyret og formannskapet, samtidig som den ble leid ut til staten som rettslokale for herredsretten i Eiker, Modum og Sigdal sorenskriveri. Året etter, i 1841, etablerte og den nystartede Egers sparebank seg i bygningen. Tingstua fungerte som bank-og kommunelokale fram til 1916, da kommunen og banken gikk sammen om å bygge et nytt bank-og kommunelokale for Øvre Eiker i nærheten av Hokksund stasjon. Denne beslutningen var et viktig ledd i flyttingen av sentrum fra Gamle-Hokksund til Stasjonsgata på motsatt side av Drammenselva.

Tingstua ble fortsatt i mange år brukt som rettslokale, inntil det ble bygd en egen rettssal som tilbygg ved Sorenskrivergården. Etter krigen fikk kommunen behov for Tingstua på nytt, etter hvert som kommuneadministrasjonen og alle etater ikke lenger fikk plass i det nye bank-og kommunelokalet.

Flyfoto av Gamle-Hokksund med Tingstua på begynnelsen av 1960-tallet.

Da det nye Øvre Eiker Rådhus sto ferdig i 1972, hadde heller ikke kommunen lenger behov for Tingstua til sin egen virksomhet. Bygningen har vært leid ut til forskjellige formål, og de siste årene har det etablert seg et kunstnermiljø på Tingstua, med kunstnere som Anne Pfeffer Gjengedal, Eva Beate Laugerud (1973-), Margrethe Loe Elde, Kristin Ophus og Gunnlaug Moen Hembery. Her ligger også kulturkaféen Cecil's Café.

Med sin høye alder og sentrale plass i kommunens historie, er Tingstua et sentralt element av den verneverdige bebyggelsen i Gamle-Hokksund og Dynge. Bortsett fra at inngangspartiet er fjernet og vinduene skiftet, framstår bygningen i omtrent samme skikkelse i dag som på de eldste fotografiene som finnes av den.


Kilder


Eiker Leksikons logo.jpeg Tingstua (Hokksund) inngår i prosjektet Eiker Leksikon og er lagt ut under lisensen cc-by-sa. Lokalhistoriewikis brukere kan fritt redigere og utvide artikkelen.
Flere artikler finnes i denne alfabetiske oversikten. Ønsker du å bidra til delprosjektet? Kontakt Bent Ek på hans diskusjonsside!