Stasjonsgata (Hokksund)

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Stasjonsgata i mellomkrigstida.

Stasjonsgata er i dag hovedgata på tettstedet Hokksund i Øvre Eiker kommune. Gata går mellom Hokksund stasjon og Hokksund bru, en strekning på rundt 600 meter. Gata ble anlagt etter etableringen av jernbanestasjonen i 1866. Det var opprinnelig ingen bebyggelse langs Stasjonsgata, men det vokste raskt opp en del næringsbygg i nærheten av stasjonen. Fra begynnelsen av 1900-tallet kom det spredt villabebyggelse langs hele gata og etter hvert stadig flere forretninger og næringsbygg. Stasjonsgata overtok dermed gradvis den posisjonen Storgata i Gamle-Hokksund hadde hatt som Hokksunds hovedgate.

Mye folk utafor Langerud Hospits i Stasjonsgata frigjøringsdagen 8. mai 1945.
Foto: Eiker Arkiv

Stasjonsgata var gjennomfartsåre for tungtrafikk, som en del av hovedveien mellom Drammen og Kongsberg, daværende Europavei 76. I september 1983 ble imidlertid Stasjonsgata og jernbaneovergangen ved Hokksund stasjon sperret for biltrafikk, mens den parallelle Rådhusgata (Riksvei 283) ble ny hovedferdselsåre gjennom sntrum av Hokksund.[1] Dette var et omstridt avgjørelse, og etter påtrykk fra Hokksund handelsstandsforening ble Stasjonsgata gjenåpnet for biltrafikk i 1990.[2] Seinere er det imidlertid gjort mye for å begrense biltrafikken, blant annet ved å forlenge Rådhusgata ned til en ny rundkjøring ved Hokksund stasjon.[3]

I dag består bebyggelsen langs Stasjonasgata for det meste av forretninger, næringsbygg og offentlige servicebygg, deriblant Øvre Eiker rådhus. Enkelte av villaene fra begynnelsen av 1900-tallet står imidlertid fortsatt.

Referanser

  1. Drammens Tidende og Buskeruds blad 1983.08.25. 19830825. Digital versjonNettbiblioteket.
  2. Drammens Tidende og Buskeruds blad 1990.04.27. 19900427. Digital versjonNettbiblioteket.
  3. Drammens Tidende og Buskeruds blad 1991.10.16. 19911016. Digital versjonNettbiblioteket. og Drammens Tidende og Buskeruds blad 1993.09.11. 19930911. Digital versjonNettbiblioteket.

Kilder


Koordinater: 59.770315° N 9.9100203° ØEiker Leksikons logo.jpeg Stasjonsgata (Hokksund) inngår i prosjektet Eiker Leksikon og er lagt ut under lisensen cc-by-sa. Lokalhistoriewikis brukere kan fritt redigere og utvide artikkelen.
Flere artikler finnes i denne alfabetiske oversikten. Ønsker du å bidra til delprosjektet? Kontakt Bent Ek på hans diskusjonsside!