Hokksund stasjon

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Hokksund stasjon i 2006.
Foto: Bent Ek

Hokksund stasjon ligger på Randsfjordbanen (Drammen-Hønefoss-Randsfjord), 8,0 moh. ved km 70,22, og har NSBs stasjonsnummer 1605. Stasjonen har gitt navn til Stasjonsgata, som ligger på østsida av stasjonsområdet.

Stasjonen ble anlagt ved byggingen av Randsfjordsbanen og tatt i bruk i 1866. Den opprinnelige stasjonsbygningen var en laftet, panelt tømmerbygning i sveitserstil, tegnet av arkitekt Georg Andreas Bull. Denne bygningen brant i 1895.

Den nåværende stasjonsbygningen er tegnet av arkitekt Paul Due og sto ferdig i 1897. Det er en bygning i «historistisk» stil, og beskrives av Riksantikvaren som «et imponerende byggverk i mur som gir assosiasjoner til europeiske bypalasser fra renessansen».

En del mindre bygningsmessige endringer er gjort. Blant annet er hovedinngangen stengt og erstattet med vinduer, og vinduet til høyre for inngangen omgjort til dør, mens døren i sidefløyen ved siden av er murt igjen. Stasjonsbygningen ble fredet som kulturminne i 2002.

Det opprinnelige navnet var Hougsund stasjon, men 1. februar 1920 ble dette endret til Hokksund stasjon, samtidig som stedsnavnet ble forandret fra Haugsund til Hokksund.

Kongsbergbanen

Utdypende artikkel: Kongsbergbanen

Etter at Kongsbergbanen ble koblet til Randsfjordbanen 10. november 19871, hadde denne sitt utgangspunkt på Hokksund. Dette medført imidlertid at sporplanen på stasjonen ble lagt om og ferdigstilt 25. mai 1928. Dette skyldtes at togene til/fra Kongsberg opprinnelig måtte krysse alle de fem sidesporene på stasjonen. For å unngå dette ble avkjøringen til Kongsberg flyttet lengre nord fra stasjonen. Østre del av den gamle sporet mot Kongsberg ble en periode benyttet sm sidespor.

Elektrifisering

Strekningen mellom Drammen og Kongsberg ble elektrifisert i 1929. På Randsfjordbanen mellom Hokksund og Hønefoss gikk det damplokomotiv fram til 4. oktober 1959 da elektriske lokomotiver og motorvogner kunne overta. Fra 1960 til 1967 var det likevel dampdrift i et tømmertog om sommeren som gikk fra Krøderen stasjon og endte på Vestfos Cellulosefabrik. Fjernstyring av linjen (CTC) ble innført mellom Drammen og Hokksund 01. desember 1966, fra Hokksund til Kongsberg 13. november 1967 og opp til Vikersund 13. desember 1973. Likevel forble Hokksund stasjon betjent av TXP fram til 1987. Grunnen var styring av bommene over sporene, og det hendte at en bil satte seg fast.

Godstrafikk

Stasjonen før første verdenskrig.

Fram til 1984 var det skiftetraktor ved stasjonen, godshus, sidespor til Eker Dampsag & Høvleri, Holmen-Hellefos, Siporex-Ytong og Hellik Teigen AS. Gt. 5371/5372 Drammen-Hønefoss-Drammen og Gt. 5811/5812 Filipstad-Kristiansand-Filipstad hadde derfor i mange år stopp i Hokksund. Med innføringen av Linjegodssystemet fra 1973 tok ikke jernbanen lenger imot stykkgods, og mange småstasjoner ble derfor lagt ned.

Et sikkerhetsproblem var planovergangen hvor det hendte at biler kjørte seg fast mens bommene gikk ned. I 1984 ble denne flaskehalsen fjernet ved bedre adkomst til spor 2, og ved at Ht. 601/602 og Ht. 605/606 til Bergen nå gikk over Hokksund i stedet for som tidligere over Roa.

I dag

Stasjonen er i dag stoppested for lokaltogene på strekningen Kongsberg-Eidsvoll samt for regiontogene på Bergensbanen og regiontog 745/746 på Sørlandsbanen. Stasjonen er åpen om dagen gjennom en avtale mellom Bane Nor og kommunen i prosjektet kalt "Levende stasjoner". I stasjonsbygningen drives Bjørgs Cafe.

Galleri

Kilder


Eiker Leksikons logo.jpeg Hokksund stasjon inngår i prosjektet Eiker Leksikon og er lagt ut under lisensen cc-by-sa. Lokalhistoriewikis brukere kan fritt redigere og utvide artikkelen.
Flere artikler finnes i denne alfabetiske oversikten. Ønsker du å bidra til delprosjektet? Kontakt Bent Ek på hans diskusjonsside!Koordinater: 59.767179° N 9.911120° Ø