Einar Hildrum (1902-1991)

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Einar Hildrum (født 10. januar 1902 i Overhalla, død 31. januar 1991 i Oslo) var hagebruksmann. Han var daglig leder for Det norske hageselskap fra 1934 til 1952 og direktør samme sted fra 1953 til 1970. I årene 1935–1960 var han også redaktør av selskapets tidsskrift, Norsk Hagetidend.

Hildrum vokste opp på gården Bjørum i Nord-Trøndelag. Etter å ha skaffet seg allsidig praksis fra hagebruk, gjennomførte han Statens hagebruksskole Saup 1923–1924. I 1924 arbeidet han i Aksel Olsens planteskole i Kolding i Danmark. Han begynte så å studere ved Norges landbrukshøgskole i 1926, og ble uteksaminert derfra som hagearkitekt våren 1929. Umiddelbart etter tiltrådte han stillingen som formann i staudeavdelingen hos J. Olsens Enke A/S, og fra februar 1933 var han hagearkitekt hos Strøm & Hindhamar A/S i Oslo.

I 1934 overtok Einar Hildrum stillingen som sekretær i Selskapet Havedyrkningens Venner etter Olav Skard, som samme år var blitt professor ved Landbrukshøgskolen på Ås. Skard fortsatte imidlertid i selskapet, og var formann fra 1938 til 1954. I 1935 ble Hildrum redaktør for selskapets medlemstidsskrift, og hadde denne posten fram til 1939. Med dette som utgangspunkt ga han ut mange viktige publikasjoner for hagebruksnæringen, og spesielt må nevnes bokverkene Norsk pomologi, Skadedyr og sykdommer i frukt- og bærhagen og Skadedyr og sykdommer på grønnsakvekstene. Fra 1948 gav hageselskapet også ut årsskriftet Frukt og Bær med Hildrum som redaktør.

Selskapet Havedyrkingens Venner hadde tradisjon for å arrangere utstillinger innen hagebruket, noe Hildrum også tok aktivt del i. 1938 var han således sekretær for en landsutstilling for hagebruk og gartneri i Oslo. I 1950 så Norsk fruktdyrkerlag dagens lys, og trass i at disse i en årrekke hadde sekretariat i Det norske hageselskap, markerte dette slutten på innsatsen i produksjonsfagene for hageselskapet. Fokusen på småhagebruket ble tydelig allerede i 1939, da selskapet som nevnt hadde endret til Det norske hageselskap.

Under 2. verdenskrig hadde Einar Hildrum nedlagt en solid innsats som redaktør for tidsskriftet Norsk Hagetidend. Dette ble både modernisert og utvidet i hans redaktørperiode, og fikk høy anseelse i miljøet. Det er også viktig å nevne to andre publikasjoner fra selskapet: Minneliste for hagedyrkere kom årlig, og Sortsliste for hagedyrkere kom hvert femte år i revidert utgave. Hildrum var redaktør for begge fram til 1955.

Einar Hildrum var hele tiden med i en rekke komitéer og utvalg, og han var representant for Det norske hageselskap i flere styresammensetninger. Helt fra starten i 1929 hadde han vært med i Norges Hagearkitektlag, og i 1938 og 1939 var han lagets formann. Han representerte hageselskapet godt ved festlige anledninger, og var en svært god taler.

Organisasjonen vokste stadig, og en viss omorganisering tvang seg fram. Denne ble gjennomført 1953, og Hildrum tiltrådte stillingen som direktør. Han utviste gode administrative evner, og visste å knytte til seg dyktige fagfolk.

I 1974 mottok Einar Hildrum Kongens fortjenestemedalje i gull. Han var æresmedlem i Norske landskapsarkitekters forening og Det norske hageselskap.

Verker

  • Prydhagen, bd. 3 i Hagebok for heim og skule, 1936
  • Vekstkrav, jord og gjødsling, 1943

Kilder