Elisabeth Aspaker

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Elisabeth Aspaker, rikspolitiker med en lang rekke tillitsverv bak seg.
Foto: Gunnar Reppen 2009.

Elisabeth Aspaker, født 16. oktober 1962 i Harstad, lærer, statssekretær og stortingsrepresentant for Troms Høyre, fiskeriminister i Solberg-regjeringen fra 16. oktober 2013. I 2015 og 2016 var hun EØS- og EU-minister.6. juni 2014 ble hun utnevnt til ny fylkesmann i Troms.

Hun er datter av Olav Martin Aspaker født 1938 og Britt Randi Rasmussen, født 1941.

Aspaker er utdannet lærer ved Tromsø lærerskole 1981-1984 og tok etterutdanning i mediefag og matematikk i 1984-1985, samt utdannelse i ledelse og organisasjon ved Høgskolen i Harstad 2001-2004. Hun ble utnevnt til Æresambassadør for Harstad 1996 og etter tre år i styret for Norges Idrettsforbund og Norsk Olympisk Komité ble hun tildelt forbundets Hederstegn med diplom.

Aspaker har praktisert som lærer ved Skånland sentralskole, Evenskjer 1985-1986 og ved Seljestad ungdomsskole, 1990-1995. I tillegg har hun påtatt seg en imponerende mengde verv innen politikk og organisasjonsliv.

Politisk karriere

 • Vararepresentant til Stortinget for Troms, 1989-1993 og 1997-2001
 • Stortingsrepresentant for Troms, 2005-2009, 2009-2013 og 2013-2017
 • Medlem Harstad kommunestyre 1991-1995
 • Medlem Troms fylkesutvalg, 1991-1995
 • Personlig sekretær for Else Bugge Fougner, Justis- og politidepartementet, 20.10.1989-03.11.1990
 • Politisk rådgiver for Kristin Clemet, Utdannings- og forskningsdepartementet, 30.10.2001- 18.06.2004
 • Statssekretær for Ansgar Gabrielsen, Helse- og omsorgsdepartementet, 18.06.2004-30.09.2005

Stortingsverv

 • Medlem, Justiskomiteen, 19.10.2005-30.09.2009
 • Varamedlem, Valgkomiteen, 10.10.2005-30.09.2009
 • Medlem, Kirke-, utdannings- og forskningskomiteen, 01.10.2009-30.09.2013
 • Varamedlem, Stortingets delegasjon til Nordisk Råd, 22.10.2009-30.09.2013
 • Medlem gruppestyret, Høyre, 09.10.2005-30.09.2009
 • Medlem gruppestyret, Høyre, 01.10.2009-30.09.2013
 • Andre nestleder Fullmaktskomiteen, 01.10.2009-30.09.2013
 • Varamedlem Stortingets delegasjon til Nordisk Råd, 22.10.2009-30.09.2013

Offentlige verv

 • Medlem av Landsrådet for Heimevernet 1989-1997
 • Nestleder i Kontrollutvalget, Harstad 1991-1995
 • Medlem i Landbruksnemnda, Harstad 1991-1995
 • Nestleder i styret for Harstad sykehus 1991-1995
 • Styrelederleder for Harstad sykehus 1995-1999
 • Medlem Kulturutvalget i Troms 1991-1995
 • Nestleder i Det kriminalitetsforebyggende råd 1993-1999
 • Leder i Det kriminalitetsforebyggende råd 1999-2002
 • Leder for Underutvalg for Barne- og ungdomsspørsmål 1994-1999
 • Medlem av Utvalg for å gjennomgå likestillingsapparatet 1994-1995
 • Medlem Nordkalottrådet 1995-1999
 • Leder av Bygdeutviklingsfondsstyret, Troms 1995-1999
 • Leder av Næringsutvalget, Troms 1995-1999
 • Nestleder i Landsdelsutvalget for Nord-Norge og Nord-Trøndelag 1995-1999
 • Medlem av generalforsamlingen for Kommunal Landspensjonskasse 1995-1999
 • Medlem av Overvåkingskomiteen for interregionalt program for Nordkalotten 1996-1999
 • Medlem av Europarådets kommunalkongress 1996-1999
 • Varamedlem i styret for stiftelsen Teknologisk institutt (TI) 1996-2000
 • Medlem Styret for Nordnorsk Vekst A/S 1997-1999
 • Nestleder Forsvarspolitisk utvalg 1999-2000
 • Medlem Representantskapet for Kommunalbanken 1999-2001
 • Medlem Nærings- og samferdselskomiteen, Harstad 1999-2001
 • Medlem Planutvalget, Harstad 1999-2001
 • Medlem Fylkeslandbruksstyret i Troms 1999-2001
 • Fiskeriminister i regjeringen Solberg fra 16. oktober 2013

Verv i Høyre

 • Leder Troms Unge Høyre 1983-1984, æresmedlem 1997
 • Medlem Styret i Troms Høyre 1983-1984
 • Ungdomssekretær Troms Høyre 1983-1985 (deltid)
 • Medlem av Sentralstyret i Unge Høyres Landsforbund 1984-1986
 • Bistandspolitisk sekretær, Høyres studieforbund 1987-1989
 • Nestleder Unge Høyres Landsforbund 1986-1990
 • Medlem Sentralstyret i Høyres Hovedorganisasjon 1986-1991, nestleder 1994-1998
 • Medlem Høyres arbeidsutvalg 1990-1991
 • Leder Høyres kommunalutvalg 1994-1998, medlem 1998-2001
 • Leder Kriminalpolitisk utvalg, Høyres Hovedorganisasjon 1995
 • Nestleder Forsvarspolitisk utvalg i Høyres Hovedorganisasjon 1999-2000
 • Medlem av styret for Harstad Høyre 1999-2001
 • Medlem av Høyres programkomite for perioden 2001-2005 og 1999-2001
 • Gruppeleder for Harstad Høyre 1999-2001
 • Medlem av Representantskapet for Høyres studieforbund fra 2010

Andre tillitsverv

 • Medlem Styret for norske ungdomsorganisasjoner 1987-1989
 • Medlem Statens ungdoms- og idrettskontors innstillingsutvalg for statsstøtte til ungdomsorgansisasjoner 1989-1993
 • Medlem Kommunenes Sentralforbunds arbeidsutvalg 1996-1999
 • Medlem Styret i Troms Idrettskrets 1996-1997, 1999-2000
 • Medlem Kommunenes Sentralforbund sentralstyre 1996-2001
 • Medlem Kommunenes Sentralforbunds landsstyre 1996-2001
 • 2. visepresident Norges Idrettsforbund og Norsk Olympiske Komité 1996-1999
 • Medlem Styret for Alkokutt 1997-1999
 • Medlem Representantskapet for Harstad Sparebank 1995-1999
 • Leder Styret for fergeselskapet "Øylandsforbindelsen" 2000-2001
 • Leder Styret for Harstad kulturhus AS 2000-2010
 • Medlem Bedriftsforsamlingen TFDS ASA 2001-2003, leder 2003-2006 (Fusjon OVDS og TFDS, skiftet navn i 2007 til Hurtigruten ASA)
 • Nestleder Bedriftsforsamlingen Hurtigruten ASA 2006-2008, medlem 2008-2009
 • Medlem Styret for Hålogalandsbrua AS 2008-2010

Skriftlig engasjement

 • Aspaker, Elisabeth: "Skjerpet kamp mot kriminalitet" i Høyre taler din sak, Høyres Hovedorganisasjon. Oslo 1995
 • Aspaker, Elisabeth: "Systemskifte i offentlig sektor - ta utfordringen" i Nyanser i Blått, Valgfrihet - Velferd - Et åpnere samfunn, Høyrekvinners Landsforbund. Oslo 1995.
 • Aspaker er dessuten en særdeles ivrig bidragsyter til leserinnlegg i pressen.

Kilder