Engebret Wessel

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Engebret Wessel (født i 1844 i Sandsvær, død i Rælingen 29.oktober 1913) var ingeniør, sagbruksbestyrer, disponent og ordfører i Fet og Rælingen kommune i perioden 1908-1910.

I folketellinga for Sandsvær i 1865 er Engebret Wessel oppført som medhjelper på farens gårdsbruk. Tellinga fra 1875 viser at han som 31-åring var sagbruksbestyrer, og det kan fortelle at han har vært ansatt som sagbruksarbeider ved siden av å jobbe på farens gård. I Kongsberg kjøpstads folketelling fra 1885 finner vi Wessel som sagbruksbestyrer i kjøpstaden som da var en del av tidligere Sandsvær kommune. Han ble like etter bestyrer ved Haneborg Dampsag og Høvleri i Lillestrøm. Under Wessels ledelse i 1880-åra og fram til 1892 hadde bruket nest størst nettoinntekt av alle sagbrukene i Lillestrøm.

Sammen med sagbrukseier Anders Olai Haneborg og firmaet Ludvigsen & Scheldrup kjøpte Engebret Wessel området Torvmosen som lå mellom Fetveien og Lillestrøm. For å utvinne torvstrø til jordforbedringsmiddel fra torvmosen bygde Engebret Wessel i 1892 Lillestrøm Torvstrøfabrikk som han var driftsleder for.

Hans kone Helga var født i Hedrum i 1859.

Wessel har fått ei gate i Lillestrøm kalt opp etter seg, Engebret Wessels gate.

Ved Åråsen stadion i Lillestrøm er det reist ei fem-etasjers boligblokk som har navnet Wessels hus etter Engebret Wessel.

Kilder og litteratur