Enok Palm

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Enok Palm
Foto: Ukjent, hentet fra Devik: N.T.H. femti år. Norges tekniske høgskoles virksomhet 1910-1960 (1960).

Enok Johannes Palm (født 5. desember 1924 i Kristiansand, død 31. august 2012) var matematiker, professor i mekanikk ved Norges tekniske høgskole 1960–63, deretter professor i anvendt matematikk ved Universitetet i Oslo 1963-1994. Palm var internasjonalt kjent for sine arbeider innen hydrodynamikk og meteorologi.

Familie

Enok Palm var sønn av kommunearbeider Hjalmar Palm (1898-1969) og Siss Konsmo (1900-1978), og ble gift i 1954 med Ruth Solveig Aadne (1930-2011).

Liv og virke

Enok Palm vokste opp i Kristiansand. Han tok examen artium i 1944 og begynte å studere realfag i Oslo, hvor han ble cand.real. i 1950. Palm ble dr.philos. i 1954 på en teoretisk avhandling om hvordan bølger dannes i strømmen av vann eller luft over hindringer. Teorien forklarer fenomenet lebølger, som dannes under visse forutsetninger i luftstrømmen over fjellkjeder.

Palm var knyttet til Det Norske Videnskaps-Akademis Institutt for vær og klimaforskning i studieårene og de første årene etter sin cand.real.-eksamen. Han var først assistent, senere forsker. Instituttets virksomhet spente fra anvendt matematikk til teoretisk hydrodynamikk og praktiske eksperimenter. Palm var 1954-1955 forsker ved Department of Meteorology, University of California, Los Angeles.

Fra 1955 til 1959 var Palm universitetsstipendiat i teoretisk meteorologi ved Universitetet i Oslo. 1960-1963 var han professor i mekanikk ved Norges tekniske høgskole (NTH), deretter ble han professor i anvendt matematikk ved Universitetet i Oslo, med plikt til å forelese i mekanikk. Bortsett fra noen kortere utenlandsopphold forble Palm ved Universitetet i Oslo fram til 1994, da han ble pensjonist.

Enok Palms forskning spente over en rekke områder innen mekanikk, geofysikk og anvendt matematikk. I tillegg til fagfeltet lebølger omfattet Palms forskning blant annet ikke-lineære fenomener i væske- og luftstrømninger drevet av temperaturforskjeller, tekniske anvendelser av hydrodynamikk og bølgekrefter.

Palm var formann i Norsk geofysisk forening 1958-1960, medlem av Geofysisk kommisjon 1960-1961 og styremedlem i Det Norske Videnskaps-Akademi 1968-1974 og formann/viseformann i den matematisk-naturvitenskapelige klasse 1985-1990. Han var styremedlem i Norges tekniske-naturvitenskapelige forskningsråd (NTNF) 1969-1972 og 1980-1983 var han medlem av ekspertkomiteen som fikk i oppdrag å planlegge og gi råd ved snuoperasjon av den havarerte plattformen Alexander Kielland.

Palm ble i 1993 utnevnt til ridder av 1. klasse av St. Olavs Orden.

Ettermæle

Enok Palm er gravlagt på Vestre gravlund i Oslo.
Foto: Stig Rune Pedersen (2015)

I en nekrolog over Enok Palm i Aftenposten 5. september 2012 av Bjørn Gjevik, John Grue og Jan Erik H. Weber ble han beskrevet slik (utdrag):

Tidlig viste han initiativ og originalitet i valg av aktuelle og relevante forskningsoppgaver. ... Med sine helt uvanlige evner til å formulere enkle og relevante problemstillinger, smittende engasjement og sjarmerende vesen tiltrakk han seg mange studenter og medarbeidere. Palms inspirasjon og ledelse i starten av forskerkarrièren har hatt avgjørende betydning for deres videre utvikling som forskere.

Enok Palm er gravlagt på Vestre gravlund i Oslo.

Kilder