Eva Ingeborg Buck

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Eva Ingeborg Buck (født 3. mars 1890 i Hamar, død 15. november 1971) var husmor i lengre perioder, jobbet som kunststopper og var engasjert i amatørrevy, sport og politikk.

Hun var født Eva Ingeborg Dahl som datter av NSB-materialforvalter Johan Knudsen Dahl (1855–1925) og Eli Mariane f. Gjestvang (1856–1939). Hun tok språklig-historisk eksamen artium ved Hamar katedralskole i 1909.

Hun gifta seg i november 1912 med Carl Holst Larsen, en sakfører og innflytter til Hamar. De fikk tre barn mellom 1914 og 1920; Kaare (død 1920), Hans Christen og Eva. De bodde i Parkgata 28.

Eva og Carl Holst Larsen hadde felles interesser i tennis og revy. Eva Holst Larsen nevnes blant "den faste amatørstokken" på Hamars revyscene i 1910- og 1920-årene, og nevnes som "primadonna" i enkelte revyer. Ekteskapet ble likevel oppløst.

Politisk tilhørte hun Høyre. I 1922 var hun delegat på stiftelsesmøtet til Unge Høyre, og ble som eneste kvinne valgt til det første styret (Ragnhild Platou og Charlotte Normann). Hun satt i ett år.

Etter sitt andre ekteskap, hvor hun fikk datteren Fanny Lund g. Poulsen, gifta Eva Dahl seg med Fredrik Bing Buck i oktober 1939. De bodde på Ullern hvor hun var aktiv i dyrebeskyttelsen og menighetspleien.

Hun fikk aldri noen høyere utdannelse på grunn av sine ulike ekteskap, men de årene hun ikke var gift var det "nødvendig for mig å finne et yrke, som det heter nu", som hun skreiv i 1934. Dette var et kunststopperi som hun solgte et par år etter bryllypet med Fredrik Bing Buck.

Hun døde 81 år gammel og er gravlagt på Ullern kirkegård.

Kilder og litteratur