Falkumelvens Iskompani

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Annonse i Aftenposten.
Foto: Aftenposten 28. januar 1885. Lenke til digital utgåve på bokhylla.no.

Falkumelvens Iskompani ble startet i 1875. Iskompaniet skar isFalkumelva og oppbevarte isen i ishus som lå på Myren i Skien.

Historikk

Falkumelvens Iskompani ble etablert av brukseier Thorvald Schiøtt, stadsingeniør Richard Arnold og agent Robert Prizelius. Selskapet ble formelt registrert 21. januar 1875.

Før dette hadde Richard Arnold og Eduard Otto Jonassen inngått en avtale med Andreas Halvorsen Tvedten som var eier av Søndre Falkum i Eilert Sundts gate 40 om å leie elva langs gården. Leieprisen var 60 spesiedaler i året. Jonassen var allerede eier på begge sider av elven sør for Falkum-gården, og iskompaniet hadde derfor et stort område å hente isen fra.

Iskompaniet oppførte tre store ishus på Myren, i tillegg til et lagerhus på Gråten.

Paulus Jonassen skrev om virksomheten i «Forretningen ble drevet etter amerikansk mønster og med amerikanske redskaper. Ishøvel, isplog og sneskovler og ploger til å gjøre isen ren for sne. Trafikken begynte straks isen var så tykk at den bar hester, folk og redskaper og foregikk utover vinteren. Arbeidsstyrken kunne være opp til 30-40 mann ettersom lasting og innlegging eller fylling av ishusene foregikk. Småfartøyer fra Danmark, Sverige og Holland gikk opp kanalen og lastet direkte fra iskanten. Isens tykkelse var i alminnelighet 50-70 cm. Innlegging i ishusene foregikk ved lokomobil og kjerrat der med sakser og kjettinger tok isblokkene på elven og heiste dem opp i ishusene, hvor isen lagredes for sommertransport.»

Iskompaniet ble oppløst i 1886. I 1880 hadde avtalen med eieren av Søndre Falkum utløpt. Jonassen ingikk en ny avtale med Lundetangens Bryggeri med en varighet på fem år med rett til fornyelse. Den årlige leien var på 240 kr. Etter dette fortsatte Lundetangens Bryggeri å hente ut is for egen regning. Dette varte til 1915 da sunnhetsbestyrelsen besluttet at vannkvaliteten ikke var god nok og la ned forbud mot uttak av is. Forbudet hadde sammenheng med at bryggeriet ikke bare brukte is til kjøling i bryggeprosessen, men at de i tillegg solgte is til restauranter, forretninger osv. til kjøling av matvarer.

Da det ikke lengre ble tatt ut is i Falkumelven, ble isen hentet fra Børsesjø og Fjærekilen.

Iskompaniet ved Falkumelven var en av mange kompanier som drev isdrift i Norge på siste halvdel av 1800-tallet og starten av 1900-tallet. Is var blandt annet sentral i bryggerivirksomheten, og man var avhengig av naturis i nærmere hundre år i Norge.

Arkiv

Arkivet etter Falkumelvens Iskompani er ordnet ved Telemark Museum. Oversikten over arkivet kan studeres på arkivportalen.

Kilder