Fangstanlegga i Gravdalen, Vågå

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Gravdalen
Foto: Arnfinn Kjelland (2014)

I Gravdalen i Vågå, heilt nord mot grensa til Lesja kan ein finne ei unik samling av gamle fangstanlegg for villrein.

Gravdalen er ein om lag 4 km lang dal som går frå eit skard mot Gjerdingsdalen på sørsida og til Skjervedalen på nordsida. Skardet i sør er på om lag 1500 m.o.h. og Gravdalsåe renn nordover ut i Skjerva på om lag 1140 m.o.h.. Båe grenseelvene, Gjerdingåe og Skjerva, renn i til dels bratte og uframkomelege gjel, noko som gjer at villreinen som beitar i området må krysse Gravdalen på vandringane mellom dei austlege og vestlege beiteområda. Dette har freista dei gamle fangstfolka til å bygge ei rad fangstanlegg langs dalen.

Det var lesjingen Rolf Sørumgård som i 1969 oppdaga spora etter gamal villreinfangst i Gravdalen. Han gav beskjed til villreinforskaren Øystein Mølmen, som undersøkte området nærare i 1971, og skildra dei forskjellige anlegga i Mølmen 1988 s. 212–234.

Mølmen grupperte funna i åtte fangstanlegg:

 1. Enkeltgrop med lange ledegjerde
 2. Enkeltgrop med ledegjerde
 3. Massefangstanlegg
 4. Gruppe av 10 fangstgroper med ledegjerde og kjøtlager
 5. Tre fangstgroper med ledegjerde
 6. Fire fangstgroper med ledegjerde
 7. To fangstgroper med skytestillingar og kjøtlager
 8. Buplassen Gjerdingsdalsbue

Per Jordhøy (2014) kallar Gravdalen for «Fangstkulturens 'Mekka'», både på grunn av det spesielle massefangstanlegget (nr. 3) og dei mange intakte steinmura fangstgopene.

Bilde frå Gravdalen

Litteratur

 • Hole, Runar 2013: Massefangsanlegg for villrein. Ei studie av sosial kontekst basert på romlege og kronologiske variablar. Mastergradsoppgåve i arkeologi. NTNU.
 • Jordhøy, Per (red.) 2014: Reinheimen og Breheimen. Fra pil og boge til lasso og gevær. Villreinutvalet Ottadalsområdet s. 14-16.
 • Mølmen, Øystein 1988: Jakt- og fangstkulturen i Skjåk og Finndalsfjella. Skjåk kommune.

Koordinater: 61.99° N 8.89° Ø