Øystein Mølmen

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Øystein Mølmen (født 29. august 1929Lesjaskog, død 26. juni 2011Eidsvoll) var opprinnelig teknisk befal i Luftforsvaret, men han var tidlig svært interessert i spørsmålet om vill- eller tam rein i fjellområdet mellom Lesja og Ottadalen, og ble i 1963 den første sekretæren for Ottadalen Villreinområde (deltid). Her ble han sentral i utviklinga av forvaltninga av villreinområdet, mellom anna kvoteregler, bestands- og strukturtellinger og oppsynstjeneste. Han hadde stillinga fram til 1972, da han gikk inn i et samarbeid mellom Direktoratet for vilt og ferskvannsfisk/Viltforskningen og Norges vassdrags- og energidirektorat/Statskraftverkene om registrering av villreinens bevegelsesmønstre samband med videre kraftutbygging i Jotunheimen-Breheimen og Snøhettafeltet. En del av dette arbeidet gikk også ut på å utrede den gamle villreinfangsten på grunnlag av den kunnskapen om villreinen han hadde skaffa seg helt siden 1948 (Mølmen c1978 s. 3). Dette resulterte i flere viltbiologiske forundersøkelser i åra 1975-78 (se BIBSYS).

Arbeidet med disse forundersøkelsene videreutvikla Mølmen i mer detaljert kartlegging av den gamle villreinfangsten i mange kommuner rund disse fjellområdene. Han gav ut ei rekke bøker der de enkelte fangstlokaliteter er detaljert skildra med foto, kartskisse og -referanser. I samarbeid med lokale jaktinteressenter ble registreringene utvida til også å gjelde anna fangst av hjortedyr, gravfangst av særlig elg og hjort, samt den eldre geværjakta.

Mølmen fatta også interesse for lokal og regional krigshistorie fra andre verdenskrig og gav ut bøker om slike tema.

Priser

  • Viltstellprisen 1967
  • Naturvernprisen 1975
  • Kulturprisen for Gudbrandsdalen 1979
  • Kulturprisen for Lesja 1986
  • Kongens fortjenstmedalje i gull 1999
  • Æresmedlemskap i Lesja historielag 2001

Eksterne referanser

Kilder