Fetsund skole (Fet)

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Bygningen til venstre er Fetsund skole. Til høyre det gamle herredshuset.
Foto: Privat

Fetsund skole i Fet kommuneRomerike sto ferdig i 1914, og den avløste Falldalen skole. Skoletomta ble fradelt Vilberg i 1913.

I andre etasje var det innredet leiligheter til lærerne. Skolen hadde fire klasserom. I 1930 var skolen sjudelt, og hadde to lærere og to lærerinner. Fra 1918 hadde skolen skolestyrer (rektor).

Barnetallet økte en del i Fetsund i mellomkrigstida, og derfor ble det innredet klasserom i eneboligen Fredhøy. Der gikk førsteklassingene. Da tyskerne rekvirerte Fetsund skole under krigen, ble Fredhøy benyttet til skole for elevene i Fetsund skolekrets.

Skolen ble nedlagt i 1957, og elevene ble overført til den nye Hovinhøgda skole.

Etter 1957 ble skolen benyttet til kommunale kontor, og i 1962 ble Fet folkebibliotek for andre gang plassert her i et rom på 60 kvadratmeter. Her hadde biblioteket en kummerlig tilværelse med altfor liten plass. Fra 1982 fikk biblioteket benytte hele andre etasje.

Skolen sto i veien for en større rundkjøring som skulle anlegges i vestre ende av Fetsund bru i 2015. Skolen var planlagt bevart som kulturminne og det ble igangsatt et større grunnarbeid for å flytte skolen ca 50 meter mot sydvest. Da en tok seg inn i den delen av kjelleren som ikke var utgravd, fant en at bygningen hadde omfattende råte og soppskader. Den ble derfor kondemnert.

Kilder og litteratur

  • Dørumsgard, Asbjørn: Fet og Rælingen herreder i hundreåret 1837-1937. Lillestrøm 1937. Digital versjonNettbiblioteket.
  • Horgen, Jan E.: Bygdehistorie for Fet. Bind 2. Bosteds- og slektshistorie. Åkrene, Nerdrum, Fetsund, Falldalen. 1985. 709 s. {{Bokhylla|NBN:no-nb_digibok_2013061408064}}.
  • Indre Akershus Blad 9. desember 2015
  • Magnus, Astrid: «Fet folkebiblioteks historie 1985-2000». I Årringen. Lokalhistorisk tidsskrift 2009.