Finstad (Øvre Eiker, 177/26)

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Johan Andersen Finstad sammen med kona Maren Andrine og datteren Inga Marie
Foto: Ukjent fotograf

Finstad er et småbruk under gården Vestby i Bingen. Bruksnummer 26 omfatter i dag (2017) bare 3,2 mål, men sammen med bruksnummer 30 Dokka og bruksnummer 36 Finstadløkka utgjør den et bruk på drøyt 10 mål.

Eiendommen ble utskilt fra bnr.7 Finnehaugen og Kittelsplassen i 1906 med en landskyld på 19 øre.[1] Anne Fogderud som sitter i uskifte etter sin mann Torger Larsen gir skjøte til Johan Andersen i 1906.[2] Han var født i Sverige i 1875 og var gift med Maren Andrine Gulliksdatter, som kom fra Steffensetra i Bingen.[3] I 1910 bodde ekteparet på Finstad sammen med Marens datter Inga, som var født i 1891, samt hennes eldre bror, Sivert Gulliksen, som i folketellingen 1891 var oppført som «sindsvag og stum».[4]

I 1912 kjøpte Johan Finstad et jordstykke på cirka 1 mål fra naboeiendommen Futerudhagen og denne fikk betegnelsen Dokka med bnr.30. I 1919 skjøtet han eiendommen videre til Inga Finstad.[5]

Parsellen Finstadjordet skilles ut 1941 og får bnr. 34 med skyld på 13 øre.[6] I 1944 kjøper imidlertid Inga Finstad tilbake en del av parsellen Finstadjordet. Den benevnes Finstadløkka bnr. 36. Maren og Johan bodde på plassen til de døde, i henholdsvis 1944 og 1948. Inga Finstad er fortsatt eier i matrikkel 1950 og eiendommen har da en skyld på 6 øre. Hun døde på Finstad i 1960.


Referanser

  1. Eiker, Modum og Sigdal sorenskriveri, panteregister V-11, pag. 317. Delingsforretning afh. 28. april og tgl. 2. mai 1906. Pantebok/gr.boksforr. 1-895.
  2. Eiker, Modum og Sigdal sorenskriveri, panteregister V-11, pag. 317. Skjøte tgl. 25.06.1906. Pantebok/gr.boksforr. 1-1035.
  3. Folketellingen 1891, Øvre Eiker, tellingskrets 10, liste 87
  4. Folketellingen 1910, Øvre Eiker, tellingskrets 17, liste 24
  5. Eiker, Modum og Sigdal sorenskriveri, panteregister V-11, pag. 317. Skjøte dat. 07.12.1918 (17.12.?? og tgl. 08.01.1919. Pantebok/ gr.boksforr. 8-589.
  6. Eiker, Modum og Sigdal sorenskriveri, panteregister V-11, pag. 317. Dat. 30. april, dbf. 3 og grbf. (Tgl.) 06.05. 941. Pantebok/ gr.boksforr. 903-1941. Se bnr. 34, pag 333.


Eiker Leksikons logo.jpeg Finstad (Øvre Eiker, 177/26) inngår i prosjektet Eiker Leksikon og er lagt ut under lisensen cc-by-sa. Lokalhistoriewikis brukere kan fritt redigere og utvide artikkelen.
Flere artikler finnes i denne alfabetiske oversikten. Ønsker du å bidra til delprosjektet? Kontakt Bent Ek på hans diskusjonsside!


Kilder