Futerudhagen (Øvre Eiker, 177/15)

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til: navigasjon, søk

Futerudhagen er et bruk under gården Vestby (gnr.177) i Bingen. Eiendommen ble gitt en skatteskyld på 1 lispund og fikk seinere løpenummer 572.[1]

Stedet blir også kalt Benteplassen. Gårdens våningshus står her. Eiendommen grenser i nord mot eiendommene Finstad og Høyby, i vest mot Haareveien (Fylkesvei 64). Til gården er medregnet (2015) Benteplassen (bruksnummer 13) og Snekkerplassen (bruksnummer 9 og bruksnummer 29).

Eiere


1788: Thorger Johnsen

I 1788 utstedte Thorger Johnsen en panteobligasjon til Gregers Nielsen med sikkerhet i Finne- eller Futerudhagen.

1792-1811: Anders og Kittil Thorgerssønner. Anders Gundersen. Rejer Kittilsen

I 1792 fikk Anders Thorgersen og Kittil Thorgersen skjøte på hver sin halvdel av eiendommen. De var formodentlig sønner av Thorger Johnsen som er nevnt i 1788.

I årene som følger er mye uklart når det gjelder denne eiendommen. På ett tidspunkt må en mann ved navn Anders Gundersen ha blitt eier, for i 1805 skjøtet han halve Finne- eller Futehagen til Anders Thorgersen, og i 1810 fikk Rejer Mikkelsen auksjonsskjøte på den halvdelen som Anders Gundersen fortsatt eide. Da hadde Anders Thorgersen tidligere samme år solgt sin halvdel til Rejer Kittilsen, som dermed var eier av hele bruket.[2]

Det ser imidlertid ikke ut til at noe av disse bodde på plassen i 1801, og eiendommen er heller ikke nevnt i jordkommisjonen som ble avholdt året etter.

1811-1832: Anders Andersen og Jørand Jensdatter

Alt året etter at han ble eier skjøtet Rejer Kittilsen hele plassen, med skyld 1 lispund, til Anders Andersen Enger (1779-1824) for 1400 daler.[3]
Anders var gift med Jørand Jensdatter (1771-1831). De ser ut til å ha bosatt seg på plassen, for «Futerud under Westby» ble oppgitt som bosted da de døpte datteren Birthe Syrine i 1816. Da det ble holdt skifte etter Anders Andersen i 1824, ble «Pladsen Finne- eller Futehagen, af skyld 1 lpd Tge udlagt stervboenken Jørand Jensdatter for 250 daler».[4]

1832-1848: Berthe Sørine Andersdatter og Niels Helgesen Ristvedt

Ved skiftet etter Jøran Jensdatter i 1832, ble plassen utlagt datteren Berthe Sørine Andersdatter (1816-1886) for 300 spesidaler. I matrikkelen i 1838 er hun oppført som eier, men da er skylden bare 1/2 lispund. Berthe ble seinere gift med Nils Helgesen Ristvedt.[5]

1848-1881: Ingeborg Marie Andersdatter og Hans Hansen

Berthe Sørine Andersdatters ektemann, Niels Helgesen Ristvedt, skjøtet i 1848 eiendommen til Ingeborg Marie Andersdatter Sønju for 400 spesidaler.[6]

Ingeborg Marie ble gift med Hans Hansen Ødegaarden.[7] De ble også eiere av naboeiendommen, [[Benteplassen, 177/13)|Benteplassen. I 1881 ble begge eiendommene solgt til Hans Thoresen Fossum.[8]

1881-1913: Hans Thoresen

Hans Thoresen Fossum kjøper eiendommen i 1881 fra Hans Hansen[9]

1913-1922: Martinius Moen

Hans Thoresen selger den videre til Martinius Moen i 1913. Salget omfatter også gnr. 13.[10]

1922-1929: Anders Sønju

I 1922 blir Anders Sønju eier etter å ha kjøpt den fra Moen's konkursbo.

1929-1962: Ragnvald Rakkestad

Allerede i 1929 selger Anders Sønju den videre til Ragnvald Rakkestad.[11][12]

1962-?: Johan R. Rakkestad

Ragnvald Rakkestads sønn, Johan R. Rakkestad (f. 1940) overtar i 1962.[13]

Skyldseting og fradeling

Parcellen Dokka fradeles i 1912. Den får brn. 30 og skyld 1 øre.[14]

Parcellen Høyby fradeles i 1943. Den får bnr. 35 og skyld 10 øre.[15]

Referanser

 1. I det eldre panteregisteret blir plassen kalt Finnehagen eller Futtehagen, men seinere er den innført som Fogderudhagen og deretter Futerudhagen. Det er uklart når den ble skilt ut fra Vestby, men dokumenter som gjelder Finne- eller Futehagen er innført i panteregisteret alt i 1788. Mye er uklart når det gjelder eiere og beboere før 1811.
 2. Panteregister III-1, fol.71
 3. Skjøtet datert 26.08.1811, tinglyst 15.12.1812. Pantebok I-7, fol.222
 4. Panteregister III-1, fol.71: Skiftet ble sluttet 22.07.1824 og tinglyst 26.10.1824
 5. Panteregister III-1, fol.71: Skiftet ble sluttet 06.12.1832 og tinglyst 14.01.1833.
 6. Skjøtet datert og tinglyst 14.07.1848
 7. Panteregister II-5, fol.112: Attest datert og tinglyst 18.12.1865.
 8. I 1881 kaller selgeren seg for Hans Hansen Lilleaas.
 9. Panteregister V-11, pag.295. Tinglyst 25.10.1881. Pantebok pag.664.
 10. Sak 134. Eiker, Modum og Sigdal sorenskriveri, panteregister V-11, side 295. Dat 3. og tgl. 05.05.1913. Pantebok 5-594.
 11. Sak 135. Eiker, Modum og Sigdal sorenskriveri, panteregister V-11, side 295. Dat. 22. og tgl. 26.06.1922. Pantebok 10-253.
 12. Sak 136. Eiker, Modum og Sigdal sorenskriveri, panteregister V-11, side 296. Dat. 14.10. og tgl. 04.11.1929. Pantebok 18-507. Crf. fullmakt tgl. 04.11.1929, skjøte fra Anders Sønju ved Nils Sønju.
 13. Sak 138. Eiker, Modum og Sigdal sorenskriveri, panteregister V-11, side 296. Db. 2024-16.06.1962. Pantebok A-53.
 14. Sak 133. Eiker, Modum og Sigdal sorenskriveri, panteregister V-11, side 295. Delingsforretning avh. 11. og tg. 20.05.1912. Pantebok 5-102. Om bnr. 30 se pag 325.
 15. Sak 137. Eiker, Modum og Sigdal sorenskriveri, panteregister V-11, side 296. Delingsforretning avh. 30.10, dbf. 2. og grbf. 10.11.1943. Pantebok 2144/1943.Eiker Leksikons logo.jpeg Futerudhagen (Øvre Eiker, 177/15) inngår i prosjektet Eiker Leksikon og er lagt ut under lisensen cc-by-sa. Lokalhistoriewikis brukere kan fritt redigere og utvide artikkelen.
Flere artikler finnes i denne alfabetiske oversikten. Ønsker du å bidra til delprosjektet? Kontakt Bent Ek på hans diskusjonsside!Koordinater: 59.87894° N 9.77860° Ø