Høyby (Øvre Eiker, 177/35)

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til: navigasjon, søk

Høyby er en eiendom under gården Vestby i Bingen. Den ble utskilt fra bnr.15 Futerudhagen i 1943 med en landskyld på 10 øre. [1]

Ragnvald Rakkestad som eier av Futerudhagen skjøter til Sigurd Torkildsen i 1943. [2]

I 1944 sammenføyes d.e. og gnr. 180 bnr. 57 til ett bruk. Dette utgjorde til sammen ei hyttetomt med rundt 8 mål skog, som betegnes Høiby gnr. 177 bnr. 35 med skyld 12 øre.[3]

Sigurd Torkildsen er eier i matrikkel 1950 og skyld er 2 øre. (skulle vært 12 øre)

Referanser

  1. Eiker, Modum og Sigdal sorenskriveri. Panteregister V-11, pag. 431. Delingsforretning datert 30.10.1943. Db. 02.11.1943. Pantebok/ gr.boksforr. 2144/1943. Anm: Grbf. 10.11.1943.
  2. Eiker, Modum og Sigdal sorenskriveri. Panteregister V-11, pag 431. Skjøte fra Ragnvald Rakkestad og hustru til Sigurd Torkildsen datert 26.11.1943 og tgl. 28.04.1944. Pantebok/ gr.boksforr. 922/1944 // 50-806. Anm Grbf. 11.05.1944. Konsesjon gitt adv. Torkildsen 21.02.1941.
  3. Eiker, Modum og Sigdal sorenskriveri. Panteregister V-11, pag. 431. Begjæring og lensmannsattest ang. sammenføyning av d.e. og gnr. 180 bnr. 57 til ett bruk. Eiendommen anføres her og betegnes Høiby gnr. 177 bnr. 35 skyld 12 øre. Datert 31.05.1944. Anm: Sammenføyd med gnr. 180 bnr. 57, se reg. 2, side 479.Eiker Leksikons logo.jpeg Høyby (Øvre Eiker, 177/35) inngår i prosjektet Eiker Leksikon og er lagt ut under lisensen cc-by-sa. Lokalhistoriewikis brukere kan fritt redigere og utvide artikkelen.
Flere artikler finnes i denne alfabetiske oversikten. Ønsker du å bidra til delprosjektet? Kontakt Bent Ek på hans diskusjonsside!