Fisk

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Fisk er en sentral del av det norske kostholdet. Annonse fra A. Koldaas, Steinkjer 1934.

Fisk har til alle tider vært en sentral del av kostholdet langs norskekysten og ved elver og vann i innlandet. Dermed har det også vært helt sentralt som næringsvei langs kysten, på linje med jord- og skogbruk i innlandet. Fisk er en samlebetegnelse på vekselvarme virveldyr som lever i vann, både i ferskvann og saltvann.

De fleste fiskeartene i vår del av verden er spiselige, men ikke alle er like godt egna som mat. Blant de viktigste matfiskene kan nevnes torsk, sei, laks, ørret og sild, men det er også en rekke andre arter som brukes mye i det norske kostholdet. Noen arter spises bare i deler av landet, og regnes om «ufisk» andre steder - makrell har vært et kjent eksempel på dette, noe som fra ca 2010 har endret seg radikalt - da også denne fisken da lot seg fange i store mengder langt nord i Nordishavet. Fisk er sunn mat, fordi den har viktige oljesyrer (omega-syrene) som har gunstig virkning på mennesker.

I tidligere tider var havet et tilsynelatende utømmelig spiskammers, men i etterkrigstid begynte det å vise seg at moderne fiskemetoder førte til overfiske. Flere arter er utrydningstrua, og det er derfor restriksjoner på kommersielt fiske av disse.

Kilder

  • Fisk i Store norske leksikon