Folkebibliotekloven

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Folkebibliotekloven (lov om folkebibliotek av 20. desember 1985) regulerer landets folkebibliotek. Lovens målsetning er at «folkebibliotekene skal ha til oppgave å fremme opplysning, utdanning og annen kulturell virksomhet gjennom informasjonsformidling og ved å stille bøker og annet egnet materiale gratis til disposisjon for alle som bor i landet» (§1).

Loven pålegger alle kommuner å ha et folkebibliotek (§4), og at disse skal følge felles regler for lånesamarbeid og registrering (§3). Biblioteksjefen må være en fagutdanna bibliotekar (§5).

Den første bibliotekloven kom i 1935. Den ble i 1947 endra, slik at alle kommuner ble pålagt å ha et folkebibliotek. Den gjeldende biblioteklova er fra 1985, men har gjennomgått flere revisjoner, se nedenfor. Per 2019 er siste endring gjort gjennom lov om endringer i lov om folkebibliotek 21. juni 2013.

Historikk

  • 1830: Henrik Wergeland foreslår å innføre en biblioteklov i første nummer av tidsskriftet sitt For Almuen. [1]
  • 1997: Statens bibliotektilsyn gir ut et hefte med alt statlig regelverk på det tidspunktet: Lov om folkebibliotek av 20. desember 1985 nr 108 : med forskrifter, veiledende retningslinjer og instruks for Statens bibliotektilsyn.


Kilder