Foreningen til Lillestrøm Vel

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Foreningen til Lillestrøm Vel ble stiftet 14. august 1902, og var forløperen til Lillestrøm Vel- og Hagebruksforening. Den gikk i oppløsning like før krigsutbruddet i 1914.

I formålsparagrafen stod det at foreningen «har til formaal at varetage Stedets og dets Beboeres interesser i den utstrekning som Generalforsamlingen maatte bestemme og de forhaandenværende midler maatte tillate.» Medlemskontingenten ble satt til to kroner, og foreningen hadde 47 medlemmer det første året. Foreningens første formann var Engebret Wessel som var bestyrer ved Haneborg Dampsag og Høvleri i Lillestrøm.

Generalforsamlingen bestemte i 1903 at den skulle virke til stedets «forskjønnelse og udbedring av forholde som foreningens midler maatte tillade». Det ble laget en plan over og gjennomført en beplantning av Torvet, og den kostet kroner 49,50.

I 1905 utarbeidet foreningen en plan med kostnadsoverslag over opparbeidelse av Sørumsparken, og det ble bevilget 300 kroner til formålet under forutsetning av at det ble holdt en innsamlingsaksjon som dekket beløpet. Foreningen avsatte også et mindre beløp til ”beplantning og forskjønnelse” av Måsaveien (Storgata).

Møteprotokollen er ikke ført mellom 1907 og 1914, og det tyder på stillstand i foreningsarbeidet. Det siste styremøte ble holdt 5. januar 1914. I protokollen står det: «Da der gjentatte gange har været forsøkt avholdt generalforsamling uden at dette har lykkedes, og paa grund av den ringe interesse, mener bestyrelsen at nogen tid bør hengaa for foreningens virksomhed gjenoptages».

Kilde

  • Lillestrøm Vel- og Hagebruksforening. 50 år. 1929-1979. Lillestrøm 1979.