Foss (Skedsmo)

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Foss
Først nevnt: 1577
Sted: Skjetten
Kommune: Lillestrøm
Fylke: Viken
Gnr.: 63
Type: Matrikkelgard

Foss (gårdsnummer 63) er en matrikkelgård i Lillestrøm kommune.

Navnet

Gården har navn etter de små fossefallene i elva som renner over eiendommen.

Fra gårdshistorien

Foss omtales som ødegård i lensregnskapene i 1577, og som engeland i manntallet 1666. Matrikkelen har ikke oppført Foss som eget bruk, men under Ryen, og der brukeren er selveier. I et skattemanntall i 1701 er det oppført som rydningsbruk, og i tiendemanntallet samme år står det at Foss ligger øde. I matrikkelforarbeidet fra 1723 nevnes Foss igjen som en rydningsplass, men noen oppsitter er ikke nevnt. Derimot er det oppført en husmann som har en utsæd på fire skjepper.

I en salgskontrakt i 1750 ble stedet kalt Fossengen, og i en ny tilsvarende kontrakt i 1760 var navnet Foss ødegård.

Etter 1750 hadde Foss flere eiere. Her vises det til andre bind av Halvor Haavelmos bok: Skedsmo. Bygdens historie. Bind III.. Oslo 1950-1952. Digital utgave finnes på denne adressen: Digital versjonNettbiblioteket. Se side 744.

Foss oppføres som selveiergård i en takstprotokoll i 1802. I den samme protokollen er det nevnt at gården er liten og ubetydelig, og at den mangler skog og havn.

I folketellingen 1865 opplyses det at Foss er ubebodd, og at stedet eies av Christopher Olsen Lahaugmoen.

Et vannfall med en bekkekvern ble solgt fra Foss i 1795. I salgskontrakten forbeholdt den tidligere eieren seg fri maling ved kverna av 20 tønner korn så lenge hun levde.

Husmannsplasser

En husmannsplass lå på Foss ifølge matrikkelforarbeidet i 1723.

Kilder og litteratur