Framhaldsskole

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Framhaldsskolen for jenter i Oslo overtok ved opprettelsen i 1932 Christiania Borgerskoles lokaler i Osterhaus’ gate 22, oppført i 1873.

Framhaldsskole, ble før 1946 kalt fortsettelsesskole, og var en skole som bygde på avsluttet syvårig folkeskole på samme måte som realskolen (middelskolen), og som var et alternativ for elever som ikke ønsket eller passet for den teoretisk pregede undervisning i realskolen. Framhaldsskolen/fortsettelsesskolen kvalifiserte imidlertid ikke for gymnaset, i motsetning til realskolen/middelskolen.

Framhaldsskolen kunne være ett-, to- eller treårig. Fra 1947 ble framhaldsskolen regulert gjennom en egen lov og hvor navnet ble endret fra fortsettelsesskole til framhaldskole. Framhaldsskolen ble fra å være et frivillig tilbud etter hvert obligatorisk i ett eller to år. Både realskolen og framhaldsskolen ble en del av den nye niårige obligatoriske grunnskolen fra 1969.

Selv om den offisielt ble nedlagt i 1969 var den fremdeles i drift enkelte steder på begynnelsen av 1970-årene. Noen skoler var ikke godt nok utbygd for ungdomsskole på det tidspunktet.

Kilder