Frankendalsveien

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Frankendalsveien sett nordover.
Foto: Roy Olsen (2013).
Frankendalsveien sett sørover ved Åsveien.
Foto: Roy Olsen (2013).
Frankendalsveien med bebyggelse i Rugdeveien.
Foto: Roy Olsen (2017).
Frankendalsveien sett nordover ved Vinjes vei.
Foto: Roy Olsen (2013).
Frankendalsveien sett nordøstover fra Frostvedtveien.
Foto: Roy Olsen (2017).
Frankendalsveien sett sørvestover fra Hovland allé.
Foto: Roy Olsen (2013).
Frankendalsveien sett vestover fra Sagaveien mot Hedrum ungdomsskole .
Foto: Roy Olsen (2015).
Frankendalsveien sett østover fra Viljaveien.
Foto: Bruker:Rool (2015).

Frankendalsveien i Larvik kommune går fra Reipbanegata i Byskogen til HovlandveienHovland.

Veien har navn etter Frankendal (Frankendalen), som igjen er oppkalt etter prokurator Johs. Nilsen Franck, som i 1790-årene drev jordbruk på Frankendalsløkka, der Hoffs gate og Fram Stadion befinner seg i dag. Lengde 2,3 km.

Eiendommer

Nr. Bilde Om eiendommen
1
Foto: Roy Olsen (2012)
Gnr. 3020/446.
1 A
Foto: Roy Olsen (2012)
Gnr. 3020/447.
2
Foto: Roy Olsen (2012)
Gnr. 3020/448.
2 A Gnr. 3020/449.
2 B
Foto: Roy Olsen (2012)
Gnr. 3020/2616.
3
Foto: Roy Olsen (2012)
Gnr. 3020/450.
4
Foto: Roy Olsen (2012)
Gnr. 3020/451.
5
Foto: Roy Olsen (2012)
Gnr. 3020/452.
6
Foto: Roy Olsen (2012)
Gnr. 3020/453.
7
Foto: Roy Olsen (2013)
Gnr. 3020/454.
8
Foto: Roy Olsen (2012)
Gnr. 3020/455.
9 A-F
Foto: Roy Olsen (2012)
Gnr. 3020/456, 457, 458, 459, 460, 461.

Seks murhus satt opp av selvbyggerlag i LABO-regi i 1951.

10
Foto: Roy Olsen (2012)
Gnr. 3020/462.
10 A 3020/463
11 A, B, C
Foto: Roy Olsen (2012)
Gnr. 3020/464, 465, 466.
Oppført i 1957.
12
Foto: Roy Olsen (2012)
Gnr. 3020/467.
13 A, B, C
Foto: Roy Olsen (2012)
Gnr. 3020/468.

Byskogen II borettslag, oppført i 1951 av LABO.

13 D, E, F
Foto: Roy Olsen (2012)
Gnr. 3020/468.

Byskogen II borettslag, oppført i 1951 av LABO.

13 G, H
Foto: Roy Olsen (2012)
Gnr. 3020/468.

Byskogen II borettslag, oppført i 1951 av LABO.

14
Foto: Roy Olsen (2013)
Gnr. 3020/469.
16
Foto: Roy Olsen (2013)
Gnr. 3020/470.

Forstanderbolig for Pinsemenigheten Betania (?-1984)[1]

18
Foto: Roy Olsen (2013)
Gnr. 3020/471.
19
Foto: Roy Olsen (2012)
Gnr. 3020/472.
20
Foto: Roy Olsen (2013)
Gnr. 3020/473.
21
Foto: Roy Olsen (2013)
Gnr. 3020/474.
22
Foto: Roy Olsen (2012)
Gnr. 3020/475.
24
Foto: Roy Olsen (2012)
Gnr. 3020/476.
25 A, B
Foto: Roy Olsen (2013)
Gnr. 3020/477.

25 D endret til 25 B i 2017.

25 E
Foto: Roy Olsen (2012)
Gnr. 3020/477, «Firkløver'n» kiosk.
27
Foto: Roy Olsen (2012)
Gnr. 3020/480.
28
Foto: Roy Olsen (2012)
Gnr. 3020/481.
29 A
Foto: Roy Olsen (2012)
Gnr. 3020/482.

Huset ble totalskadd av en heftig brann på ettermiddagen 29. juli 2005.
Østlands-Posten skrev samme dag: «Hele den store bygningen, med totalt seks leiligheter, ble totalskadd i brannen. Fire av leilighetene er helt utbrent, mens de to andre er totalskadd av vann og røyk».

29 B
Foto: Roy Olsen (2012)
Gnr. 3020/482.
29 C
Foto: Roy Olsen (2012)
Gnr. 3020/482.
34
Foto: Roy Olsen (2012)
Samme eiendom som Dr Holms vei 32 A.

Del av ? borettslag, oppført ? av LABO.
Endret adresse 4. desember 2017 fra Dr Holms vei 32 B.

35 A
Foto: Roy Olsen (2012)
Gnr. 3020/484.
36 A
Foto: Roy Olsen (2012)
Gnr. 3020/485.
36 B
Foto: Roy Olsen (2012)
Gnr. 3020/485.
36 C
Foto: Roy Olsen (2012)
Gnr. 3020/485.
37
Foto: Roy Olsen (2012)
Gnr. 3020/486.
38
Foto: Roy Olsen (2012)
Gnr. 3020/488.

Oppført på midten av 1950-tallet på tomt utskilt fra nr. 40.

39 Gnr. 3020/487.
40
Foto: Roy Olsen (2012)
Gnr. 3020/491,«Furuly».

Oppført på 1930-tallet av Ludwig og Hilda Marie Hansen. Den gangen var dette siste huset i Frankendalsveien som stoppet her.

41
Foto: Roy Olsen (2012)
Gnr. 3020/490.
42

Opprinnelig hus oppført ca. 1947 av maler Grøn og revet rundt 2012. Nytt hus med adressa Jerpeveien 3 G oppført på tomta ca. 2013.

43
Foto: Roy Olsen (2012)
Gnr. 3020/489.
45/47
Foto: Roy Olsen (2012)
Gnr. 3020/489. Samme eiendom som nr. 43.
60
Foto: Roy Olsen (2012)
«Fredborg».

Huset revet i 2015. Tomta slått sammen med Vinjes vei 30 og nytt hus oppført.

61
Foto: Roy Olsen (2012)
Gnr. 2004/47, «Glenne».
62
Foto: Roy Olsen (2012)
Gnr. 2005/372, «Ekbo».

Oppført i 1956.

63
Foto: Roy Olsen (2012)
Gnr. 2004/42, «Engheim».
64
Foto: Roy Olsen (2012)
Gnr. 2005/375, «Soltun».
65 A/B
Foto: Roy Olsen (2012)
Gnr. 2004/77, «Arnheim».
66
Foto: Roy Olsen (2012)
Gnr. 2005/376, «Grunden».
67
Foto: Roy Olsen (2012)
Gnr. 2004/37, «Frostly».
68
Foto: Roy Olsen (2012)
Gnr. 2004/41, «Frostvedt Vestre».
69
Foto: Roy Olsen (2012)
Gnr. 2004/35, «Grand».
70
Foto: Roy Olsen (2012)
Gnr. 2004/40, «Solfrøy».
71
Foto: Roy Olsen (2012)
Gnr. 2004/76, «Fjelly».
72
Foto: Roy Olsen (2012)
Gnr. 2004/20, «Bally».
73
Foto: Morten Bakkeli (2010)
Gnr. 2004/26, «Frøykollen».
74
Foto: Roy Olsen (2012)
Gnr. 2004/23, «Valhall».
75
Morten Bakkeli (2010)
Gnr. 2004/33, «Fjellbu» .
76
Morten Bakkeli (2010)
Gnr. 2004/30, «Valhall».
77
Foto: Morten Bakkeli (2010)
Gnr. 2004/32, «Heimstad».
78
Foto: Morten Bakkeli (2010)
Gnr. 2004/25, «Asmyhr».
80
Foto: Roy Olsen (2012)
Gnr. 2004/24, «Aasly».
83
Foto: Roy Olsen (2013)
Gnr. 2005/374, «Solness».
86
Foto: Roy Olsen (2012)
Gnr. 2005/279, «Fjellmo».

Nor Autolakk AS, billakkering.

87/89
Foto: Roy Olsen (2012)
Gnr. 2005/1039.

Byggforum
Næringsbygget revet ca 2013. To boligblokker, «Hovland park» oppført av LABO. Begge bygg består av 13 leiligheter fordelt på tre etasjer med garasjekjeller.

88 Gnr. 2005/160. Revet.
91
Foto: Roy Olsen (2012)
Gnr. 2005/522.
92
Foto: Roy Olsen (2013)
Gnr. 2005/378, «Bergmo».
94
Foto: Roy Olsen (2013)
Gnr. 2005/277, «Landmo».
95
Foto: Roy Olsen (2012)
Gnr. 2005/928.

Næringsbygg.

96 A/D
Foto: Roy Olsen (2013)
Gnr. 2005/270, «Høimo».

Gammelt hus revet og ny firemannsbolig oppført ca. 2007.

97
Foto: Roy Olsen (2012)
Gnr. 2005/1002.

Næringsbygg.

99 Gnr. 2005/818.

Næringsbygg.

100 B
Foto: Roy Olsen (2013)
Gnr. 2005/1022.
100 C Gnr. 2005/1023.
101 Gnr. 2005/913.

Hovland daghjem.

102 A Gnr. 2005/326.
102 B Gnr. 2005/1022.
102 C/D Gnr. 2005/1245.
104 A
Foto: Roy Olsen (2013)
Gnr. 2005/377.
104 B Gnr. 2005/307.
104 C Gnr. 2005/491.
104 D Gnr. 2005/491.
105 Gnr. 2005/536.
107 Gnr. 2005/537.
108 Gnr. 2005/547.
109 Gnr. 2005/538.
110 Gnr. 2005/548.
111 Gnr. 2005/539.
112 Gnr. 2005/549.
113 Gnr. 2005/540.
114 Gnr. 2005/550.
115 Gnr. 2005/541.
116 Gnr. 2005/551.
117 Gnr. 2005/542.
118 Gnr. 2005/552.
119 Gnr. 2005/543.
120 A Gnr. 2005/553.
120 B Gnr. 2005/554.
121 Gnr. 2005/544.
122 Gnr. 2005/555.
123 Gnr. 2005/545.
124 Gnr. 2005/556.
125 Gnr. 2005/546.
127 Gnr. 2005/714.
129 Gnr. 2005/715.

Annet

Følgende veier krysser, munner ut i eller har sitt utspring fra Frankendalsveien: Mesterfjellveien, Håkons gate, Inges gate, Dr Holms vei, Åsveien, Jerpeveien, Borgejordet, Vinjes vei, Kråkefjellveien, Oberst Peters vei, Frostvedtveien, Almeveien, Yttersøveien, Urdaveien, Sagaveien, Sleipneveien, Viljaveien, Balderveien.

Referanser

Kilder


Koordinater: 59.05205° N 10.04770° Ø