Fredrik Oscar Brandt

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Fredrik Oscar Brandt
Foto: Illustrasjon hentet fra boken "Norske hær og flaate" av og utgitt av Abels kunstforl. (Kristiania, [1914])

Fredrik Brandt (født i Kristiania 18. oktober 1860, død 1934) norsk offiser, kommandant på Fredriksten festning, sønn av ingeniørmajor Kristian Kornelius Hagemann Brandt og Birgitte Christiane Grüner.

Brandt tok eksamen fra Krigsskolens øverste avdeling i 1881, eksamen ved Den Militære Høyskole i 1884, ble sekondløytnant i 1. Akershusiske Brigade i 1881, og deretter i 2. Akershusiske Brigade. Han ble premierløytnant i 1886, kaptein i 1893 og major i 1909. I 1910 ble han oberstløytnant, oberst i 1911 og generalmajor i 1919. Brandt var aspirant i Generalstaben 1886 – 1888 og adjutant ved Krigsskolen 1889 – 1893. Han ble kompanisjef 1895, sjef for Innherreds linjebataljon i 1909 og førsteadjutant hos Kommanderende General fra 1910. Fra 1911 var han sjef for Nordre Trondhjems Infanteriregiment nr 13, i 1912 sjef for Hærens offisersskoler og i 1818 ble han sjef for Jegerkorpset ved Infanteriregiment nr 18. Han ble sjef for 2. Divisjon i 1919 og sjef for 1. Divisjon og Kommandant på Fredriksten festning fra 1925 til han fikk avskjed i 1928. I tiden 1897 til 1905 var han adjutant hos H M Kong Oscar II. Han var også lærer ved Krigsskolen i topografisk tegning, praktisk landmåling og militær rekognosering 1889 – 1911. Han var formann i Oslo Militære Samfunds direksjon 1913 – 1917 og redaktør i Norsk Militært Tidsskrift 1907 – 1911.

Brandt ble gift i Kristiania 22. april 1889 med Helga Meinich (født i Kristiania 10/8 1865).

Kilder:Forgjenger:
 David Vogt 
Kommandanter på Fredriksten festning
Etterfølger:
 Gustav Peder Grüner