Fredrik Vogt

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Faksimile fra Aftenposten 21. desember 1967: Utsnitt av omtale av Fredrik Vogts 75-årsdag.

Fredrik Vogt (født 23. desember 1892 i Kristiania, død 26. januar 1970) var ingeniør og embetsmann. Han var blant annet rektor ved Norges Tekniske Høgskole i Trondheim og generaldirektør i Norges vassdrags- og elektrisitetsvesen (NVE).

Familie

Fredrik Vogt var født i Kristiania som sønn av professor Johan Herman Lie Vogt (1858–1932) og Martha Johanne Abigael Kinck (1861–1908), og ble gift i 1916 med Signe Fjalstad (1891–1979). Han var bror av geologen Thorolf Vogt (1888-1958), og søsteren Margit (1897–1975) var gift med Martin Linge (1894-1941). Han var firmenning av språkprofessor og rektor ved Universitetet i Oslo, Hans Kamstrup Vogt (1903-1986).

Liv og virke

Fredrik Vogt tok artium ved Aars og Voss skole i Kristiania i 1910, og studerte deretter ved nyetablerte Norges tekniske høgskole (NTH) i Trondheim, hvor han i 1914 ble uteksaminert som bygningsingeniør (faren var forøvrig professor i geologi ved NTH 1912-29). Samme år ble han ansatt ved Ingeniør Kincks Vandbygningskontor. Fra 1918 til 1922 var han ansatt som byggeleder ved Tromsø Elektrisitetsverks utbygging av Skarsfjord kraftverk.

Vogt tok doktorgraden ved NTH (dr. techn.) i 1924, som den første, og ble samme år professor der, først i vikariater, senere i fast stilling. Fra 1927 til 1929 hadde han permisjon og oppholdt seg i USA, hvor han blant annet arbeidet med byggingen av Boulderdammen.

I 1936 ble Vogt valgt til rektor ved NTH, men trakk seg 1941 i protest mot okkupasjonsmakten. Han ble gjenvalgt i mai 1945, og satt til 1947. Fra 1943 arbeidet han for den norske eksilregjeringen i London med industrispørsmål, blant annet som leder for en regjeringsnedsatt industrikomite. Han arbeidet også med forsyningssituasjonen for de ødelagte områdene i Finnmark.

Fra 1947 til 1960 var Fredrik Vogt generaldirektør i Norges vassdrags- og elektrisitetsvesen (NVE). I denne perioden var han også formann i OEECs elektrisitetskomité 1954–57.

Ettermæle

Fredrik Vogt er gravlagt på Vestre gravlund i Oslo.
Foto: Stig Rune Pedersen (2012)

I en nekrolog i Aftenposten 27. januar 1970 sto det blant annet:

Med sine rike kunnskaper, sin grundige planlegging og sin dynamiske arbeidskraft, behandlet han, og satte sitt preg på, en rekke store og vidtrekkende saker av den største betydning for vårt land. … Hans navn er kjent langt utover landets grenser, og han har, både som professor, rektor og generaldirektør, deltatt internasjonalt på mange områder.

Fredrik Vogt er gravlagt på Vestre gravlund i Oslo. Tittelen generaldirektør er brukt på gravminnet.

Kilder og referanser

Eksterne lenker