Fridtjof Nansens plass 9 (Tromsø)

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Fr. Nansens plass 9 lå omtrent der vi har det nærmeste hjørnet av tinghuset.
Foto: Einar Dahl (2017).
Fridtjof Nansens plass 9 og 11 ble bygd samtidig, tidlig på 1900-tallet. Nr. 9 til høyre. Ca. 1960.
Foto: H.A. Brandt

Fridtjof Nansens plass 9 i Tromsø hadde gammelt matrikkelnr. 144c2.

Betjent Arnesen

Eiendommen utgikk fra matr.nr. 144c ved delingsforretning av 16. juni, tinglyst 2. aug. 1900.

Skjøte fra T. Bakland til Kristian Arnesen i 1900.

Predikant G. Ledang med kona Fransiska og tre døtre, handelsbetjent Kr. Arnesen med kona Marie og en pleiedatter, bryggemann Elias og Bergethe Arnesen med to barn, (1900).

Seilmaker Simonsen

Skjøte fra Kristian Arnesen til seilmaker Edvard Simonsen, i 1904.

En stor trebygning ble oppført ca. 1904 av malermester Emil Ellingsen. Han bygde også opp nabogården, Fridtjof Nansens plass 11, der han også bodde.

Seilmaker Edvard Simonsen med kona Anna, syerske Gerhardine Kristiansen, kontorist Fredrik Bull, (1910).

I 1916: Seilmaker Edvard og Anna Simonsen, mekanisk arbeider Kristian Eide, husholderske Gerhardine Emilie Kristiansen, maskinist August og Kristine Witsø.

Skjøte fra Edvard Simonsen til Kristiane Krogh, i 1923.

Skjøte fra Kristiane Krogh Pedersen til Haakon Nielsen i 1925.

Maskinformann Larsen

Skjøte fra Håkon Nilsen til Kristian Larsen, i 1937.

Olaf Onsøen, bøkkerforretning, 1940. Handelsreisende Ole Næssø, kontordame Alise Evensen, støperiarbeider Henning Thoresen, (1940).

Formann Kristian Larsen, kontordame Alice Evensen, støperiarbeider Henrik Thoresen, (1946).

Eid av maskinformann Kristian Larsen i 1946 og 66.

Havnelos Thorleif Evold, arbeider Einar og murer Johan Nilsen, (1957).

Frisør Sverre Dagestad, m/salong i Storgata 102B, (1966), Einar Nilsen, Peder Larsen, (1966).

Kristian Larsen døde i 1967. Hustruen Laura overtok hjemmelen.

Tromsø kommune

Skjøte fra Laura Larsen til Tromsø kommune i 1967.

Hele gården brant ned i 1978(?) Etter det ble det satt opp noen midlertidige brakker.

Ederheim Bygg A/S, (1982/86), Torild Jensen, (1982), Pello-Hus A/S, (1982/86).

Fløya idrettsforening, kontor, (1986/90). Her(?)

Adressen er ikke i bruk i 2014.

Kilder

 • Panteregister for Tromsø kommune.
 • Folketellingene 1900-1910 for Tromsø.
 • Fortegnelse over faste eiendomme i Tromsø kjøbstad. Tromsø, 1904.
 • Adressekalender for Tromsø. Tromsø, Sverre Melvær, 1916. 1. utg.
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø [1918].
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø 1932.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 10. utg. Oslo, Bryde, 1941.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 12. utg. Oslo, Bryde, 1946. Med ligningen for 1944/45.
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø 1946.
 • Nils A. Ytreberg: Tromsø bys historie. B. 1- 3, 1946-71.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 18. utg. Oslo, Bryde, 1958.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 23. utg. Oslo, Bryde, 1968.
 • Telefonkatalogen for Troms og Finnmark, 1972-99.
 • Grunnbok for Tromsø 1040-90.