Froland stasjon

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Froland stasjon
Foto: PM Danielsen/Origo - Norske jernbanestasjoner

Froland stasjon i Froland kommune åpnet med Arendal-Frolandsbanen 23. november 1908. Siden er banen forlenget videre innover i landet - Treungenbanen. I dag går trafikken fra Arendal til Nelaug i korrespondanse med Sørlandsbanen.

Stasjonsbygningen ble tegnet av Paul Armin Due og er av Flikkeid-typen. Stasjonen ble nedgradert til holdeplass i 1970 og har enkeltspor, altså ingen mulighet for kryssing.

Stasjonen ligger 18,1 km fra Arendal, 299,51 km fra Oslo S og 48 moh.

Bevaring/vern

Bygningene og stasjonsområdet er vernet gjennom reguleringsplan for hele stasjonsområdet, vedtatt av Froland kommune 26.6.2003 (regulert som "Spesialområde bevaring", med tilhørende reguleringsbestemmelser). Utdrag fra reguleringsbestemmelsene; "§2.1; Alle tiltak i bevaringsområdet skal forelegges antikvariske myndigheter til uttalelse før sluttbehandling. (...) §3.1; Formålet med reguleringsplanen på dette punkt er å bevare det arkitektonisk og kulturhistorisk verdifulle stasjonsområdet i sammenheng med omkringliggende miljø. (...) §3.6; (...) Kommunen kan kreve at fasadene føres tilbake til tidligere dokumentert utseende, eller til et fasadeuttrykk i samsvar med bygningens alder."[1]

Fotnoter

Kilder

  • http://jernbane.origo.no – nedlagt fra 31.10.2016, men basen vil fortsatt være passivt tilgjengelig.
  • Jernbanemuseet
  • Arendalsbanens Venner


5500 milestolpe.jpg Denne artikkelen inngår i prosjektet Samkult.
Lokalhistoriewikis brukere kan fritt redigere og utvide artikkelen.
Flere artikler finnes via denne alfabetiske oversikten.