Gabriel Skagestad

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Gabriel Skagestad.
Foto: Hentet fra Skagestads egen bok Livets lov i kirke og samfunn (1953)

Gabriel Skagestad (født 25. november 1879 i Holum i nåværende Lindesnes kommune, død 30. desember 1952) var teolog med en variert karriere. Han var blant annet sogneprest i Mandal og Oslo, og rektor ved Menighetsfakultetets praktisk-teologiske seminar. Han avsluttet karrieren som biskop i Stavanger 1940-1949.

Familie

Gabriel Skagestad var sønn av gårdbruker Tønnes Andreas Gulowsen Skagestad (f. 1852) og Else Knutsdatter (f. 1854). Han ble gift i Lyngdal i 1913 med Torborg Konsmo (1883-1956).

Liv og virke

Gabriel Skagestad tok eksamen artium i 1899 og  ble cand.theol. i 1903. I 1904 ble han personellkapellan Hadsel, i 1906 kallskapellan i Lyngdal og i 1909 tredjeprest i Hetland. Fra 1913 var han prest ved Piperviken småkirke i Kristiania, og fra 1922 var han sogneprest i Mandal. 

I 1926 ble Skagestad rektor ved Menighetsfakultetets praktisk-teologiske seminar. I perioden 1933–40 var han sogneprest ved Markus kirke i Oslo. 

Skagestad var biskop i Stavanger i 1940-1949. I 1942 nedla han sitt embete sammen med de øvrige biskopene, og ble avsatt. I 1944 ble han forvist, først til Sirdal, deretter Konnerud, så Lillehammer, før han i desember 1944 ble forvist til  Helgøya i Mjøsa. Han gjenopptok sitt bispeembete 9. mai 1945.

Skagestad var bosatt i Lyngdal mot slutten av livet, men døde i Oslo under et julebesøk hos familie der.

Ettermæle

Gabriel Skagestad er gravlagt i familiegrav på Vestre gravlund i Oslo.
Foto: Stig Rune Pedersen

I et minneord over Gabriel Skagestad i Aftenposten 31. desember 1952, skrevet av teologiprofessor Andreas Seierstad, ble han beskrevet slik (utdrag):

Med Gabriel Skagestad er ein sermerkt og mykje aktiv kyrkjemann gått bort. Han gjekk ut frå ein kristen bondeheim på Sørlandet, og den åndelege arven derifrå vurderte han sjølv høgt. Som prest i nord og sør, i bygd og by vann han rike røynsler alt i unge år. Utenlandsreiser, litterære studier her heime og aktiv deltaking i kyrkelege samkomer var med og forma han til noko av ein kyrkeleg førar. Alt tidleg tok han del i kampen mot den liberale teologi og andre utglidingstendensar innan kyrkjelivet. ... I Skagestads person vart straumen frå den gamle haugianisme og dei beste pastorale tradisjonar personifisert.

Gabriel Skagestad er gravlagt i familiegrav på Vestre gravlund i Oslo.

Kilder