Gamlebyen skole (Fredrikstad)

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Gamlebyen skole
Gamlebyen skole.jpg
Bygningsdata
Byggeår: 1784
Første eier: Oberst Roepsdorff
Andre eier: Fredrikstad by
Materiale: mur/tre
Formål: skole
Adresse: Færgeportgaten 77
By: Gamle Fredrikstad
Kommune: Fredrikstad
Fylke: Østfold
Annet: Annen etasje påbygd i 1892

Gamlebyen skole, Færgeportgaten 77, ligger i fjortende kvartal i Gamlebyen i Fredrikstad. Første etasje i dagens bygning er oppført etter brannen i 1784 som ødela et par kvartal i nordre del av byen. Den nye bygningen ble oppført på en kjeller fra 1722. I 1811 ble bygningen kjøpt som byens skole. Annen etasje ble påbygd i 1892. Skolen var i drift helt frem til 1989. Skolebygningen huser i dag Akademi for scenekunst som ligger under Høgskolen i Øsfold.

Skoler og skolebygninger i festningsbyen

Allerede fra bygrunnleggelsen i 1567 var det skole i byen, latinskolen. Den fulgte med fra Sarpsborg. Den første tiden lå den i nærheten av kirken, ved byens torg (hvor Tøihuset ligger i dag). Etter kirkeordinansen av 1537 skulle enhver kjøpstad ha en latinskole hvor det ble undervist i kristendomskunnskap og latin, senere også regning. I tillegg skulle elevene synge ved viktige kirkelige handliger. Skolen hadde to klasser og var ledet av en skolemester. Skolen i Fredrikstad led av pengemangel, og utførte bare det den absolutt var pålagt. Den var helt avhengig av private gaver for å fungere. Mange av elevene gikk senere videre til geistlige embeter og noen dro til København for å studere ved universitetet. Den kjente oppdagelsesreisende Jens Munk gikk her fra 1586-1588.

Fra 1660-årene fikk Fredrikstad også en såkalt 'dansk skole'. Her utdannet man elever til det praktiske liv. Etter lov ble alle latinskoler i småbyene avskaffet i 1739. Det var heretter bare i stiftsbyene det skulle være latinskoler. Undervisningsfagene ble nå kristendomskunnskap, regning og skriving. I 1740 ble det opprettet to skoler, en for byens barn og en for garnisonens barn.

Den gamle skolebygningen, som lå i første kvartal, brant ned i brannen i 1764. Den nye bygningen ble reist litt lenger øst, i andre kvartal, og sto ferdig omkring 1768. Dette var en en-etasjes murbygning som lå rett inntil det nybygde sykehuset i byen. Disse bygningene sto helt til en brann i 1868, da de brant og aldri ble gjenreist. I årene etter brannen slet skolen økonomisk, men ble støttet av sognepresten Poul Rønn.

Skolebygningen fra 1768 ble etter hvert for liten, og i 1811 kjøpte byen oberst Roepsdorffs gård i Færgeportgaten. Man fikk lite for den gamle bygningen, og skolen slet i mange år med svært dårlig økonomi.

Galleri

Kilder

  • Dehli, Martin: Fredrikstad bys historie, bd. 1 og 2, Fredrikstad 1960/1964.

Koordinater: 59.20445° N 10.95434° Ø