Alf Gangstad

Fra lokalhistoriewiki.no
(Omdirigert fra «Gangstad, Alf»)
Hopp til navigering Hopp til søk
Alf Gangstad bestyrte Stod Samvirkelag fra 1964 til 1984, og fra 2003 til fusjonen med Coop Steinkjer var i havn 1. januar 2006. Han har og vært disponent for Samvirkelaget Vestfold og Samvirkelaget Namsos
Foto: Fotosupport, Steinkjer

Alf Gangstad (født 2. november 1936 i Beitstad, død 8. desember 2011) var en samvirkelagsbestyrer som starta sin karriere i kooperasjonen som betjent i Stod Samvirkelag i 1960. Han ble gift med Greta f. Hatling høsten 1959, noe som i sin tur har resultert i Tor Morten, Inger Lise, Hilde og Tone. Gangstad hadde over 45 år i kooperasjonens tjeneste både i Vestfold og Nord-Trøndelag, og er blitt behørig hyllet for dette. Også store deler av fritiden er blitt viet samvirkebevegelsen, som ble som en livsstil for mannen som også har bidratt med flere skriftlige beretninger fra egne og andres opplevelser av hva NKL har vært og hva det kan bli.

Ungdomstid

Alf startet sin yrkesmessige løpebane hos handelsmann Håkon KrogstadSteinkjer i 1950. Der startet han som visergutt med sykkel som hadde korg over forhjulet, i likhet med mange andre ungdommer på den tiden. Etter en tid avanserte gutten til handelsbetjent. Det ble et par strøjobber før militærtjenesten og om lag to og et halvt år til sjøs, før han tok handelsskole. Da var det ble ledig en betjentstilling i Stod Samvirkelag – som sammen med Greta holdt ham i age året 1960.

Coop Marked Binde er det som er igjen av Stod Samvirkelag der Alf Gangstad startet sin karriere som samvirkelagsbestyrer i 1964.
Foto: fra 60-årsjubileumsberetningen - 2006

Yrkeskarriere

Gangstad var bestemt på å ta handelsskole, men da behøvdes kapital. Den skaffa han seg ved å reise til sjøs, hvor han la seg opp såpass at det finansierte studiene. Når eksamen var vel overstått «ventet» betjentstillingen ved Stod Samvirkelag før han fikk bestyrerstillingen ved Østsiden Samvirkelags avdeling Skogen (Hof Finskog) ved årsskiftet 1960/1961. Det skulle gå to år før han igjen så «heimtraktene» i Stod: Februar 1963 ble stillingen som avdelingsbestyrer ved Nordgård ledig og Alf slo til. Året etter ble bestyrerstillingen ved Stod Samvirkelag ledig, og Alf Gangstad kunne fra september 1964 sette seg i en ny stol. Denne plassen fylte han i over 20 år – fram til han søkte og fikk jobben som disponent i Samvirkelaget Vestfold fra januar 1985. Han var i Vestfold i fire år, men trønderen ville heim, derfor var det at Samvirkelaget Namsos fikk en beitstøing som disponent fra januar 1989. Etter 13,5 år som disponent i Namsos, gikk han, i mai 2002, over i pensjonistenes rekker. Men unge pensjonister med grep om «saken», er attraktive. Ett år ga Coop NKL ham før de ba ham om å få Coop Stod på rett kjøl. Det ble inngått en 20% arbeidsavtale som varte i to år, og i løpet av denne tida klarte Samvirkelaget i Stod å komme på fote igjen, slik at de med relativt god økonomi, kunne fusjoneres med Coop Steinkjer. I sin egen framstilling er Alf Gangstad nøye med å presisere at denne snuoperasjonen var de med på – alle ansatte ved butikken på Binde.

Utdanning og utmerkelser

  • I 1959 tok han handelsskole for å skaffe seg handelsbrev – noe alle måtte ha om de skulle drive butikk (før 1980).
  • Gangstad har gjennomført mange kortere og lengre kurs i regi av Samvirkeskolen.
  • Samvirkenålen – Erkjentlighetsmerket fra NKL fikk han i 1985.
  • I 2005 ble han overrakt Norges Vels medalje for lang og tro tjeneste (45 år) i Coop-konsernet.

Fritid

Først og fremst har Gangstad bidratt i det frivillige idrettsarbeidet, både som kasserer og styremedlem i Stod Idrettslag. I tida 19821984 var han dessuten engasjert av Torp & Andersens handelsskole på Steinkjer hvor han sto for mye av voksenopplæringskursene. Men han engasjerte seg også på fritida som engasjert kooperatør – og ledet i flere år den lokale Erfa-gruppa Steinkjer. Fritida har ellers vært fylt av diverse tillitsverv innen interesseorganisasjonen Forbrukersamvirkets Lederforbund avd Nordenfjelske, som han også har ledet.

«Bibliografi»

  • «Et bilde av Norge i 2010» – Hva har skjedd med COOP? 2000
  • «Historiske glimt fra boka Samvirkelag i Trøndelag».
  • Coop Stod BA 60 år : Jubileumsberetning 1946-2006 2006
  • «25-års minne vedr. sanering og opprydding i butikkstrukturen i Samvirkelaget Vestfold» 2010

Kilder