Gansbrukets bruksskole (Fet)

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Gansbrukets bruksskole i Fet ble opprettet i 1860. Brukseier Westye Egeberg (1805-1898) lot bygge skole på eiendommen Sand under Torud, og folket i bygda kalte den Sand skole. Fet kommunen overtok skolen i 1914, og i 1918 ble det bygd ny skole her.

Skoleloven av 1827 bestemte at der det fantes industrielle anlegg med minst 30 faste arbeidere, skulle det opprettes egen skole for arbeiderbarna. Sjøl om tallet på faste arbeidere senere gikk ned til 20, skulle skolen holdes gående, og dette var en fordel for mange verks- og bruksskoler. Bedriftene skulle drive skolen og lønne lærerne. Tallet på skolepliktige barn som var knyttet til arbeidsstokken ved Gansbruket, var stort nok til at det kunne etableres bruksskole. Sjøl om skolen var ment for barna til sagbruksarbeiderne, fikk også barna til bønder og husmenn gå der. Derfor var denne skolen en kretsskole i søndre del av Gansdalen. Prosten, soknepresten og bedriftseierne hadde i fellesskap det administrative ansvaret for bruksskolene, ikke skolekommisjonen (skolestyret).

Skoleloven av 1889 bestemte at kommunene skulle ha tilsyn med bruksskolene, og denne oppgaven hadde formannen i skolekommisjonen, som vanligvis var soknepresten.

Skolebygningen på Sand hadde både klasserom og leilighet til læreren, og til skolen hørte det jord som læreren fikk bruke. Da ny kommunal skole ble bygd her i 1918, Gan skole, ble den gamle skolen lærerbolig.

Kilder og litteratur

  • Dokka, Hans Jørgen: En skole gjennom 250 år. Den norske allmueskole – folkeskole – grunnskole 1739-1989. Oslo 1988.
  • Dørumsgard, Asbjørn: Fet og Rælingen herreder i hundreåret 1837-1937. Lillestrøm 1937. Digital versjonNettbiblioteket.
  • Horgen, Jan E.: Bygdehistorie for Fet. Bind 5. Bosteds- og slektshistorie. Søndre og østre del av Dalen. 1993. 727 s. Digital versjonNettbiblioteket.